Bossche vrijwilligers collectief verzekerd

Printerversie
Gepubliceerd op: 11-12-2008
De gemeente heeft voor de 33.000 vrijwilligers –ongeacht hun leeftijd- per 1 januari 2009 collectief een verzekering afgesloten
De maatregel is een teken dat de gemeente het vrijwilligerswerk belangrijk vindt en ook waardeert.
De polis geldt ook bij eenmalige activiteiten en ook voor bijvoorbeeld kerkelijke inzet en buurtactiviteiten. Voorheen viel men terug op de eigen WA-verzekering.
Organisaties die voor hun vrijwilligers een verzekering hebben lopen kunnen die per 1 januari 2009 opzeggen.
De verzekering geldt niet voor vrijwillige brandweerlieden en politiemedewerkers. Dit vloeit voort uit de speciaal voor hen getroffen rechtspositieregelingen. Ook voor stagiaires en bijv. mantelzorgers, die een persoonlijke relatie hebben met hun ‘patiënt,’ gaat de polis niet op.
Schades kunnen via een formulier op de gemeentelijke pagina worden gemeld.

[On-]regelmatig publiceert de redactie opvallende en vreemde taferelen op de pagina Straattaferelen.