Aanpak overlast dankzij nieuwe ASO-wet

Printerversie
Gepubliceerd op: 12-03-2014 De nieuwe Aso-wet van de VVD [Klaas Dijkhoff] geeft gemeenten meer handvatten om de [buren-] overlast aan te pakken.
Woonoverlast is een veelvoorkomend en hardnekkig probleem. Het heeft grote gevolgen voor het woongenot en de gevoelens van veiligheid van de slachtoffers. De overheid moet in dergelijke gevallen aan de kant van de slachtoffers van overlast staan, niet aan de kant van de veroorzakers ervan.

Met de initiatiefwet van Dijkhoff krijgt de burgemeester de mogelijkheid om overlastgevers specifieke gedragsaanwijzingen te geven: bijv. door de overlastgever op te leggen een beperkt aantal bezoekers per dag te ontvangen, en na een bepaalde tijd helemaal geen bezoekers meer,
dat hij/zij zijn/haar hond moet muilkorven, de portiek leefbaar te houden en bijv. geen luide muziek mag draaien.

VVD-fractievoorzitter Ralph Geers: “In ‘s-Hertogenbosch kiezen wij de kant van slachtoffers, niet van daders. Met deze wet krijgt de burgemeester meer mogelijkheden om in te grijpen als het woongenot of de veiligheid van de inwoners wordt geraakt. Op dit moment kunnen we overlastgevers een -weinig effect opleverende- waarschuwing geven of uit huis plaatsen. Daar wordt  pas toe overgegaan als de slachtoffers al verhuisd zijn. Dus te laat. De overheid moet gericht optreden en maatwerk leveren, zodat overlast in een vroeg stadium kan worden aangepakt.”