Beleidsvoornemens

Voornemens en plannen die het College van B&W ter voorlegging aan de gemeenteraad uitgeeft.

Subcategorieën van Beleidsvoornemens:

Banieren


Laatste 8 artikelen binnen de categorie Beleidsvoornemens:

Ook Den Bosch wil delen in aanpak kwetsbare wijken

Ook Den Bosch wil delen in aanpak kwetsbare wijken

Gepubliceerd op: 10-06-2021 | Gewijzigd op: 11-06-2021
De gemeente Den Bosch gaat met tal van andere gelijkwaardige gemeenten een motie indienen op de VNG- vergadering om ook te delen in de miljoenen financiële steun van het kabinet voor een aanpak van kwetsbare wijken.
Lees meer
Alsnog 4 extra boa's uit rijksbijdrage 'coronamaatregelen'

Alsnog 4 extra boa's uit rijksbijdrage 'coronamaatregelen'

Gepubliceerd op: 25-05-2021 | Gewijzigd op: 25-05-2021
.B&W gaat in 2021 alsnog 4 boa's extra aanstellen. De gemeente maakt door financiering ruimte voor die 4 extra [fte's] boa's. Dat komt uit de rijksbijdrage voor het handhaven van de coronamaatregelen.
Lees meer
Horecavisie [ruimhartiger terrasbeleid] komt spoedig na corona

Horecavisie [ruimhartiger terrasbeleid] komt spoedig na corona

Gepubliceerd op: 22-05-2021 | Gewijzigd op: 22-05-2021
B&W gaan', na de corona. ' zodra we weer in normaal vaarwater verkeren', de terrasregels oppakken.
Lees meer
Aanpak door gemeente van lachgas [gebruik, handel en opslag]

Aanpak door gemeente van lachgas [gebruik, handel en opslag]

Gepubliceerd op: 18-05-2021 | Gewijzigd op: 0
Naar aanleiding van de motie van Bosch Belang 'lachgasverbod' en de discussienota, gaat de gelijknamige discussienota 'lachgasverbod' het gebruik van lachgas tegen, zowel preventief als repressief. Info hierover gebeurt in een brief [dd.11052021] aan de raadsleden.
Lees meer
Fors verlies aan inkomsten gemeente door coronaeffecten

Fors verlies aan inkomsten gemeente door coronaeffecten

Gepubliceerd op: 01-05-2021 | Gewijzigd op: 01-05-2021
Jan Hoskam wethouder van Financiën bericht dat het College van B&W, los van de coronacrisis [een verlies aan inkomsten van bijna €8,3 miljoen], over 2021 een nadeel van € 2,5 miljoen verwacht. Daarnaast is voor de (ver)nieuwbouw van het theater een extra budget van € 4,45 miljoen nodig. [Meerkosten als gevolg van bezwaren en gevoerde procedure bij de Raad van State].
Lees meer
Gemeente zet per direct in op steun aan inwoners [€1,3 miljoen]

Gemeente zet per direct in op steun aan inwoners [€1,3 miljoen]

Gepubliceerd op: 02-04-2021 | Gewijzigd op: 0
Van april tot en met december 2021 komt er extra aanbod op zeven thema's: vrijwilligers, werving vrijwilligers, sport en beweging, cultuur, versteviging netwerk rondom het kind: thuis, school en wijk, aanpak eenzaamheid, gezondheid en aanpak armoede. Daarvoor is €1,3 miljoen beschikbaar.
Lees meer
Dankzij subsidie aanpak verkeersknelpunten/voorzieningen voor fietsers

Dankzij subsidie aanpak verkeersknelpunten/voorzieningen voor fietsers

Gepubliceerd op: 26-03-2021 | Gewijzigd op: 26-03-2021
Doordat de gemeente van rijk en provincie tezamen € 2,2 miljoen subsidie ontvangt kan zij extra-buiten de begroting om- een aantal knelpunten aanpakken/ verbeteren. Het gaat om projecten die onder meer naar voren zijn gekomen uit een ongevalsanalyse, zoals gevaarlijke /onbeschermde fietsoversteken /paden.
Lees meer
Ondersteuning noodzakelijke kosten voor huishoudens

Ondersteuning noodzakelijke kosten voor huishoudens

Gepubliceerd op: 10-03-2021 | Gewijzigd op: 10-03-2021
De gemeente gaat -naast de in gang gezette Tozo-regeling [bedoeld voor zelfstandige ondernemers] -een tijdelijke regeling toepassen die de noodzakelijke kosten van huishoudens ondersteunt.
Lees meer

Oudere artikelen binnen de categorie Beleidsvoornemens:

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

20-02-2021 | Nieuwe ondersteuning met de TONK-regeling
18-02-2021 | Met economisch actieplan het versterken van de economie
05-02-2021 | Invulling‘Vliertkwartier’, ofwel gebied tussen stadion en Station Oost
03-02-2021 | Fontys legt hiaten bloot van Economisch perspectief 'Stad in 2030'
27-01-2021 | In gesprek met ondernemers kondigt burgemeester herstelfonds aan
20-01-2021 | Gemeentelijke steun aan interessante culturele plannen & projecten.
30-12-2020 | Regels rond vuurwerk en handhaving in oudejaarsnacht
17-12-2020 | Nieuwe regeling subsidie amateurkunsten
16-12-2020 | Beperkende maatregelen in winkelgebied door lock down
14-12-2020 | Aanpassing uitkering uit gemeentelijke cultuurfondsen