Bos, Guusmr. Guus Bos
* 5 oktober 1941 + 6 mei 2003

Guus Bos werd geboren op 5 oktober 1941 in Leeuwarden. Na zijn loopbaan bij de provincie Noord-Brabant als stafmedewerker in het Kabinet van de Commissaris van de Koningin kwam Bos in 1972 naar het Openbaar Ministerie van 's-Hertogenbosch. In 1973 werd hij officier van Justitie in 's-Hertogenbosch.
Als plv. landelijk officier was hij belast met het opsporen van oorlogsmidadigers en andere politieke delinquenten.

Visie
Als persvoorlichter was Bos overtuigd van de positieve taak die de pers heeft als voorlichter over de betekenis van Justitie voor de maatschappij. Het publiek meot zich herkennen in wat de rechterlijke macht doet. Gezag moet herkenbaar zijn, aldus Bos in een interview in 1985 ! Daarin ging het mede over de afstand van de rechtspraak tot de burgers.

De Fries zegt over de Bosschenaren dat ze hoogst gastvrij zijn, charmant en hartelijk, maar minder sekuur in het nakomen van afspraken.
Den Bosch is een stad met allure en tevens een provinciestad waar een 'ons kent ons-sfeer ' heerst. Dat maakt dat je het gevoel van vrijheid soms mist .

Bos wijt de toename van de criminaliteit aan het gebrek aan opvoeding en de individualisering van de samenleving. In die tendenzen speelt de werkloosheid ook mee als factor. Voor de jeugd is er binnen het gezin te weinig aandacht waardoor die zich verveelt, aldus Bos

Bos' inzet en verdiensten als bestuurslid lagen bij de Stichting Musical Den Bosch 800, Musica Ducis, Prins Bernhardfonds, Bosse Nova, Theaterfestival Boulevard, Vrienden van het Noordbrabants Museum en bestuurslid van dit museum, Parochie Binnenstad, adviseur Nederlands Bisschoppencollege, Stichting Fight For Live [Aids-fondsenwerving],Stichting Bevordering Muziekleven in Noord-Brabant, Stichting 's-Hertogenbosch Muziekstad, Vereniging Sociëteit Casino, Vierkant Genootschap, Stichting Jazz in Duke Town, kunstcommissie Paleis van Justitie.

In een bericht dd. 5 mei 2003 over de toestand van enkele prominente Bosschenaren was ook de zorgwekkende toestand van Guus Bos opgenomen: Slechter gaat het met de officier van Justitie Guus Bos. De 61-jarige Bos die de persvoorlichting en milieuzaken behartigde, kreeg ruim vier weken geleden een hersenattaq waarvan hij deels verlamd raakte. Zijn situatie is zorgwekkend. mr. Bos ligt nog steeds in een comatueuze toestand. Na een intensieve verpleging in het Carolus wordt hij deze week naar een verpleeghuis overgebracht .

Guus Bos in 1999 gefotografeerd in de
boerderij van Seth Gaaikema in Schijndel.
Met deze Groningse cabaretier had Bos een hechte vriendschap. 
-foto © paul kriele, april 1999.

Overlijden
6 mei 2003 is mr. Guus Bos overleden. Nog geen maand eerder –herstellende van een nekwerveloperatie- overkwam de 61-jarige officier van Justitie een hersenattaque [7 april 2003] waaruit hij niet meer volledig bij bewustzijn is gekomen.
De in Leeuwarden geboren Fries, was als officier van Justitie [sedert 1973] ondermeer belast met economische zaken en milieudelicten, en als plv. landelijk officier met het opsporen van oorlogsmisdadigers. Bij het publiek raakte hij meer bekend als persofficier. ‘Het probleem van de [jeugd-] criminaliteit ligt bij het gebrek aan opvoeding en de individualisering van de maatschappij,’ aldus Bos.
Besluitvaardigheid en stiptheid waren zijn kenmerk, zowel in de zakelijke als in de privé-omgang. Maar ook zijn –soms ondeugende - vrolijkheid!
Bos begon zijn carrière als stafmedewerker bij het kabinet van de Brabantse Commissaris van de Koningin.
In zijn nevenambities was de op tradities gestelde Bos in de jaren tachtig voorzitter van de Musical Den Bosch 800, voorzitter van het Brabants Kamerorkest, in de jaren negentig lid van het kerkbestuur Parochie Binnenstad, dassendrager en vaandeldrager van De Kikvorschen, bestuurslid van Fight for Life [aidshulp] en adviseur van het Nederlands bisschoppencollege.
Al was hij een Fries Bos raakte en voelde zich opgenomen in de Bourgondisch-Bossche sferen en tradities.

In de uitvaartdienst in de St.Jan op maandag 12 mei 2003 sprak onder meer vriend Seth Gaaikema. Ook hoofdofficier van Justitie René Craemer hield een kort In memoriam. Craemer stipte in het Crematorium in Vlijmen de verdiensten van Bos aan op het gebied van milieu en economische aangelegenheden. Dat waren de terreinen waarin hij pionierswerk heeft verricht. Guus was een vasthoudend type.
Burgemeester Ton Rombouts noemde Bos' verdiensten en inzet voor het culturele klimaat van de stad.

Gedenkprentje
Op de gedenkkaart die de broers Pierre en Rudolf en zus Paula Lingbeek naar familie, vrienden en relaties verstuurden staat onderstaand gedicht van Jan-Clemens Lampe.

zijn ogen
uitnodigend uitdagend
vragend en onderzoekend
werden gesloten

om nog helderder te zien

sluiten wij onze ogen en
zoeken naar de zijne
om het beeld te koesteren
dat ons dierbaar is

© Jan-Clemens Lampe, mei 2003.Artikelen binnen de categorie Bos, Guus:

Geen artikelen onder de categorie opgenomen