Voorjaar 2011: Herstructurering Eikendonkplein

Printerversie
Gepubliceerd op: 08-11-2010 | Gewijzigd op: 10-11-2010
Volgend jaar* begint de sloop en nieuwbouw op en rond het Eikendonkplein. Het project van Brabant Wonen omvat ongeveer 160 huizen die tegen de grond gaan. Het veelomstreden plan dat ruim drie jaar 'in de discussie' bleef,  heeft  consequenties voor 170 huishoudens. Delen van de Maastrichtseweg [2e deel 25 t/m 33], Van Paesschenstraat, Willem Deckersstraat beide kanten, Bazeldonkstraat [beide kanten], Nieuwe Ambachtstraat  1 t/m 25 oneven en 2 t/m 18 even.,Eikendonkplein en Bossche Pad [17 t/m 48] gaan tegen de grond, maar Bossche Pad 67 t/m 74 niet.
*Planning:  De gemeente zegt dat d egefaseerde sloop vanaf 3e kwartaal 2011 gebeurt. Start -onder voorbehoud van procedures -rondom Eikendonkplein. Op de vrijgekomen locaties worden  vervolgens de eerste nieuwe woningen gebouwd.
Het Eikendonkplein e.o.
De Van Paesschenstraat  die uitkijkt op het plein.

foto's © paul kriele, 8 november 2010.
Het driehoekige Eikendonkplein dat grotendeels tegen de grond gaat. Op de achtergrond de Van Paesschstraat.
De Bazeldonkstraart, een verlengde van het Eikendonkplein waar aan beide kanten wordt gesloopt. De Willem Deckersstraat, die haaks staat op de Bazeldonkstaat en De Bossche Pad en Maastrichtse weg verbindt.  

De Bossche Pad
Het eerste deel 1 t/m 16, van Het Bossche Pad dat behouden blijft. Bossche Pad 17 ty/m 72 dat tegen de grond gaat. Ook volgens een bewoonster betreft dat nummer 73 [links op de foto].

De huurders die moeten verhuizen ontvangen volgens het ’Stedelijk Beleidsplan’ een tegemoetkoming van 7135 en hebben het eerste recht op terugkeer.
Volgens de gemeente is het merendeel van de bewoners het eens met de aanpak, maar nie t iedereen schaart zich achter het sociaal plan. Er zijn tegenstanders die het met de vergoeding niet eens zijn, en omdat ze bijvoorbeeld bang zijn voor een nieuwe huur die boven de 600 uitgaat ipv van maximaal 425 huur. De huidige huur bedraagt 300.

Maastrichtseweg 25 t/m 33, de rij die gesloopt gaat worden. De Maastrichtseweg 31 t/m 24 dat bljft staan.

foto's © paul kriele, 8 november 2010.

Het eerste deel 1 t/m 24 van de Maastrichtseweg behoort niet tot het sloopplan, evenals het laatste deel tussen ‘de punt’ oostelijk van de Eindstraat en in het verlengde van het Bossche Pad. Dat stukje ‘Eikendonk’, ook wel Bazeldonk geheten dat eerst wel bij de sloop was betrokken werd in later stadium tot monument verklaard en wordt alsnog gerenoveerd.
Die huizen zouden aanvankelijk het eerst aan de beurt komen als tijdelijke opvang van bewoners die elders door sloop hun huis werd ontnomen.

De 'punt'  op het eind van de Maastrichtseweg en De Bossche Pad, oostelijk van de Eindstraat, die behouden blijft en wordt gerenoveerd.

foto © paul kriele, 8 november 2010.

De structuur van de buurt blijft nagenoeg hetzelfde met uitzondering van de Nieuwe Ambachtstraat en Bazeldonkstraat. Op die plek is een flatgebouw voorzien van vijf bouwlagen.
Ook aan De Bossche Pad is hoogbouw aangezien de projectkosten intussen -na drie jaar - zijn toegenomen en moeten worden terugverdiend. Eerst waren daar huizen met tuintjes voorzien.

*Noot Volgend jaar: De gemeente is om een inzicht in het traject gevraagd.

zie ook de berichten over Eikendonk Opknapbeurt voor Eikendonk dd. 3 juni 2008.
en 'herstructurering huurwoningen' dd. 19 juni 2008.

Terug naar boven