Aangepast herstructureringsplan Eikendonk in procedure

Printerversie
Gepubliceerd op: 08-06-2011 | Gewijzigd op: 11-06-2011
De gemeente heeft het aangepast plan voor deels sloop en deels nieuwbouw voor de Eikendonk, langszij Bossche Pad en Maastrichtseweg, vastgesteld en in procedure gebracht. Het plan van Brabant Wonen voor 165 te slopen woningen en de bouw van 142  woningen*, waarvan een deel in etages en 19 wooneenheden voor een bijzondere doelgroep, ligt vanaf 30 mei 2011 ter inzage. De sloop start in augustus dit jaar en nieuwbouw door Huygens Systeembouw kan -naar verwacht- in december 2011 starten. Een deel van de bewoners is al verhuisd.
Intussen waren er 9 inspraakreacties binnengekomen, die betrekking hebben op tekort aan parkeerplaatsen en op de bereikbaarheid.  Dat heeft - na onderzoek- geleid tot 40 extra parkeerplaatsen en een combinatie van parkeren bij ebdrijfsruimten.

-Boven: De grens van het te herstructureren gebied de Eindstraat.
-Rechts boven: Van Paesschenstrata/ Het Eikendonkplein.
-Rechts: bebouwing langs het 2e deel van de Maastrichtseweg die niet in het plan is meegenomen.

foto's © paul kriele, 8 november 2010.

Ongewijzigd is een knip in de Maastrichtseweg bij de Lambooybrug om doorgaand Oost-West-verkeer te weren. Nieuw is  een opwaardering van de coffeeshop, The Grass Company voorheen Twins] op de Oostkop van de Maastrichtseweg. Dat bevat een uitbreiding met een restaurant en op de verdieping 4 wooneenheden. 

* De 142 woningen bevatten 70 grondgebonden woningen aan het - autoluwe - Eikendonkplein, woningen  aan het  Bossche Pad die een werkruimte/atelier hebben op de begane grond. Aan de kant van de Maastrichtseweg is op de bgg ruimte gereserveerd voor kleinschalige bedrijven. Daar is ook voorzien in een buurtkamer.
In het middenblok, tussen de Nieuwe Ambachtstraat en Willem Deckersstraat,  gaat de bouw tot 3-4 lagen.
De twee bouwblokken aan weer zijden van de Baseldonckstraat worden samengevoegd.

Zie ook eerder artikel dd. 8 novmber 2011 over herstructurering Eikendonk.