Boek: 40 jaar DE GRUYTER in Utrecht 1896-1936

Printerversie
Gepubliceerd op: 03-08-2010 | Gewijzigd op: 22-09-2010
Boven links : de omslag van het rijk geïllustreerde De Gruyterboek.
waarvan de titel inmiddels is gewijzigd in 'De Kunst van de Gruyter'.
Boven: voorbeelden van tegeltableaus.
Links: de oprichter van het productie- en winkelbedrijf Piet de Gruijter .

foto's © paul kriele, 2001.

Komend najaar verschijnt van de hand van Peter Sprangers *een boek over De Gruyter: dat als werktitel had":  '40 jaar De Gruyter in Utrecht 1896-1936'. Die titel is gewijzigd in 'De Kunst van De Gruyter'. Dit rijk geïllustreerd boek concentreert zich op de Utrechtse vestigingen en met name Bemuurde Weerd OZ nr. 3.. Daar zijn als enige de tableaus van de 'Holland' fabrieken nog in tact en zichtbaar. 
* zie voor personalia onderaan.

Met die zaak  -Utrecht was ruim 100 jaar geleden de eerste stad met diverse De Gruyterfilialen - als voorbeeld komen de ontwikkelingen van het Bossche levensmiddelenconcern in beeld, en met name die op het  winkelgebied. 
Ook filialen buiten Utrecht komen aan bod om de chronologie te completeren.
Het boek is een pleidooi tot behoud van dit historisch erfgoed. In Nederland bestaan nog tal van DG-panden die iets laten zien uit deze bloeitijd van het Bossche levensmiddelenconcern. Sprangers roept ook op tot een adequate herbestemming van deze panden met veelal een uniek interieur.
De beschreven historie telt 128 pagina's en is voorzien van 200 foto´s (o.a. winkelpuien]. 

De uitgever 'Begijnekade 18 uitgevers' heeft de inschrijftermijn verlengd tot 1 november 2010 [ € 19,95 verzendkosten voor rekening uitgever]
Voorintekening via info@hkth.nl, houdt in dat u het boek zonder verzendkosten krijgt toegestuurd vóór 25 november 2010, indien u vóór 1 november besteld. Per 1 november krijgt u bericht over de betalingswijze.

Briefpapier uit omstreeks 1910. Illustraties uit nieuw DG-boek dat najaar 2010 verschijnt met daarop o.a. het authentiek bewaarde pand Bemuurde Weerd OZ nr.3.  

De Gruyter groeide uit tot een kruideniersimperium van ruim 550 winkels en bijna 7500 werknemers.

*Peter Sprangers
Peter Sprangers, geboren 06-07-1953, zoon van Wim Sprangers, groothandelaar in diepvries en ijs met verkoop aan het merendeel van de landelijke winkelketens.
Peter Sprangers was ondermeer 2 jaar werkzaam bij Ahold, 2 jaar bij DMV Campina, 4 jaar als bedrijfsleider bij een homeservicebedrijf, 3 jaar bij een Biologische groothandel en 6 jaar als bedrijfsleider van een EKO winkel. Sinds 7 jaar is hij actief in en met de Utrechtse stadshistorie. 


Terug naar boven