Talent Factory:partijen kiezen weg van ’t overleg

Printerversie
Gepubliceerd op: 12-02-2009 | Gewijzigd op: 13-02-2009
De oude fabriek [±1870] aan de Buitendijk met daarin het jongerencentrum de Talent Factoy.

foto © paul kriele, 10 juni 2008.

De 3 partijen, die een rol spelen bij het voortbestaan van jongerencentrum Talent Factory kiezen de weg van het overleg. De eigenaar van dat pand op de Buitendijk 2 is Edison b.v. in de persoon van Cor Pijnenburg, die het pand aan de gemeente verhuurt, de gemeente die het 1 op 1 doorverhuurt aan directeur Ruben Zar en Zar als de exploitant, over wiens positie het allemaal draait en die de gemeente al maanden ter discussie stelt.
De druk waaruit dit overleg nu ontstaat, komt voort uit het wettelijk beschermde aspect van ‘huurbescherming’. Met dit juridisch wapen zwaait Zar richting gemeente en de gemeente op haar beurt richting Edison b.v. .
Deze strategie komt Zar goed van pas. Hij weet zich daardoor van zijn positie in de Talent Factory verzekerd voor de duur van 10 jaar [bezien vanaf start contract in 2004 tot 2014], ofwel zolang die huurbescherming van kracht is.
Intussen loopt er ook nog een onderzoek naar de onder meer door Zar bekritiseerde procedure die de gemeente hanteerde in de aanloop naar een cultureel jongerencentrum.  Zar verwijst bijv. naar niet nagekomen afspraken [plan van aanpak] die al in het begin zijn gemaakt, de beperkingen die de gemeente hem oplegde waardoor het functioneren van een jongerencentrum [cultuur icm commercie] onuitvoerbaar was en een tussentijds verschenen evaluatierapport dat ’onvolkomen’ is.

De speciaal ingestelde commissie heeft Bureau Berenschot opdracht gegeven dat onderzoek te doen. Op de uitslag wacht niet alleen Zar, belangrijker is de uitspraak voor de gemeenteraad die knopen moet doorhakken.
Het onlangs ingestelde onderzoek, waarop de gemeente raad na al die commotie en onduidelijkheid aandrong, he0eft als belangrijke parallel de continuïteit  van de huiidge exploitant.

Toelichting Zar op eigen positie en toekomst jongerencentrum

Talent Factorydirecteur Ruben Zar.

foto © paul kriele, 8 september 2007,

Ruben Zar stelt  in een  toelichting dat de Talent  Factory niet in gevaar is omdat voortzetting  op de Buitendijk  door wethouder Eigeman verzekerd is 'ongeacht de exploitant'. Bovendien is de Talent Factory b.v.  een zelfstandige organisatie.
ZXar vindt dat neit zijn positie van directeur niet ter discussie staat maar Eigeman wil na drie jaar aan het pand een andere invulling geven. Daartoe, zo stelt Zar wordt een stichting in het leven geroepen  De gemeente stelt die stichting  drie ton subsidie ter beschikking en 5,7 miljoen om het pand op te knappen!
Daarmee, zo voelen de betrokkenen van de Talent Factory dat, komen de oprichters van de TF buiten spel te staan.Terug naar boven