TF: Zars positie sterker, maar niet onaantastbaar

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-04-2009 | Gewijzigd op: 17-04-2009
Directeur van het Cultureel Jongerencentrum Ruben Zar: door rapport PriceCoopersWaterhouse gesterkt, maar niet onaantastbaar.

foto © paul kriele, 8 september 2007.
 

Door het openbaar worden van het onderzoek van PriceWaterhouseCoopers* komen meer fouten boven dan tot nu toe bekend was. Dat rapport [door B&W opgedragen, er komt nog een Berenschotrapport dat door de gemeenteraad werd geïnitieerd], laat zien dat er in de aanloop naar een Cultureel Jongerencetrum in de Talent Factory procedurele fouten zijn gemaakt vanuit het College van B&W [wethouder Bart Eigeman]. Daarover liet Zar al eerder blijken dat in die aanloop de gemeente steken heeft laten vallen.
Ruben Zar werd als initiatiefnemer van de Talent Factory aan zijn lot overgelaten, ergo in zijn ambitie een cultureel jongerencentrum op te zetten zelfs belemmerd.
De gemeente vergat bijv. in de begin maand de huur van het fabrieksgebouw aan de Buitendijk te innen. Maar als dat wel was gebeurd kon Zar al helemaal niet –cultureel - draaien en moest wel commerciële activiteiten binnenhalen.
Ook voldeed het pand aan de Buitendijk technisch gezien en qua vergunningen niet, maar dat had juist te maken met de belemmeringen die de gemeente Zar dwars zaten. Feit is ook nog dat Zar op de situatie juist werd afgerekend. Problemen rond het verbod van muziek maken, of het aanleggen van parkeerfaciliteiten werden nimmer opgelost, evenmin werd er definitief een locatie voor een cultureel jongerencentrum vastgelegd. Deze zaken op een hoop genomen, speelde Ruben Zar parten.
Vast staat dat Zar, die wel de verantwoordelijkheid had, maar niet de mogelijkheid werd geboden de problemen op te lossen, [mis-]bruik heeft gemaakt van de situatie om aan de opdracht- een cultureel jongerencentrum op te zetten- te kunnen voldoen.
Het oordeel is aan de Gemeenteraad die moet afwegen of zij de fouten van wethouder Bart Eigeman doorslaggevend vindt, waardoor Zar in zijn positie wordt vrijgepleit. Recentelijk beriep Zar zich op een huurbescherming. Daarop hem af te reken zou alleen maar een tijdsrekking betekenen omdat ook de gemeente als onderhuurder van projectontwikkelaar Cornelis Huygens in hetzelfde schuitje verkeert.
Er volgt in mei 2009 ook nog een rapport Berenschot dat, door een speciaal door de Raad ingestelde commissie, is uitgevoerd.

Intussen is Zar in hoger beroep gegaan over de huurbescherming. Als dit proces voor hem positief afloopt, biedt hem dat een garantie op nog eens een 5+5 jaar lopend huurcontract.

* Op aandringen overigens van Ruben Zar.


Terug naar boven