Rapport onderzoek Talent Factory verschenen

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-06-2009 | Gewijzigd op: 19-06-2009
 
Ruben Zar directeur van het Cultureel Jongerencentrum de Talent Factory aan de Buitendijk.

foto © paul kriele, 18 september 2007.
 

Vanmiddag 18 juni 2009 presenteerden Cecile Visscher [SP] en Govert Schermer [VVD] als lid van de door de raad ingestelde onderzoekscommissie het resultaat van ‘Onderzoek Cultureel Jongerencentrum‘ [Talent Factory]. Dat onderzoek werd uitbesteed aan Bureau Berenschot. Die trachtte via dossieronderzoek en interviews met betrokkenen duidelijk te krijgen wat er zich rond dat centrum - de Talent Factory – procedureel en beleidsmatig zo allemaal heeft afgespeeld.

Het Rapport bevat conclusies en aanbevelingen voor de raad die op 14 juli 2009 daarover vergadert en met aanbevelingen zal komen voor B&W hoe het nu verder moet met de opzet van een Cultureel Jongerencentrum.
‘Het opzetten van een rendabele onderneming die culturele activiteiten voor en door jongeren organiseert is niet gelukt…,’ aldus de commissie. Zij legt allerlei bevindingen op rij waaruit ook enkele aanbevelingen aan de Raad en aan het College volgen, zoals
ten eerste: het opstellen van de werkelijke behoefte aan een functioneel jongerencentrum,
ten tweede: het opstellen van een programma van eisen dat ook resultaat gericht moet zijn, zodat concrete afspraken gemaakt kunnen worden en
ten derde: koppel de evaluatie van de aanloopfase van het huidige Talent Factory los van de opzet van een nieuw centrum.

Over de oorzaak zet de commissie nogal breed een serie conclusies neer: het College is meer op goed vertrouwen te werk gegaan en heeft niet op tijd ingegrepen waardoor directeur Zar zijn gang kon gaan.
De Raad, die overigens beperkt over de financiële risico’s werd geïnformeerd, heeft niet actief om informatie gevraagd en heeft zich teveel op de wethouder verlaten. Kortom ‘….er is gewoon door-geëxerceerd op vaak niet heldere besluiten,’ aldus de commissie die op instigatie van de SP werd ingesteld. In de commissie zaten ook vertegenwoordigers van BB [Paul van der Krabben], PvdA [Hermien van Ommeren] en CDA [Huib van Olden].