Voorzet Boulevarddirecteur over jongerencentrum

Printerversie
Gepubliceerd op: 13-07-2009
Festivaldirecteur Geert Overdam.

foto © paul kriele, 8 augustus 2008.
 

Geert Overdam, de directeur van fesitval de Boulevard, heeft zich als ‘betrokken buitenstaander’ met een adviesbrief gewend tot de gemeenteraad die morgen over een cultureel jongerencentrum mede nav het rapport van de onderzoekscommissie vergadert. Die commissie beveelt aan onder meer de werkelijke behoefte aan een cultureel jongerencentrum te concretiseren en een resultaat gericht programma van eisen op te stellen.  Dat zijn adviezen die ook Overdam geeft.
Overdam zegt dat de raad zich over verwijten en het nemen van moties van wantrouwen heen behoort te zetten, én dat de situatie van nu ten aanzien van het aanbod van jongerenactiviteiten totaal anders is dan 10 jaar geleden toen er ‘.. voor jongeren onvoldoende te beleven was’. Voor hen is er ‘nu geen woestijn meer,’ aldus Overdam, die tal van voorbeelden op uitgaans- en activiteitengebied geeft. Maar ook de vinger aan de pols legt van de ‘door de monocultuur beheerste horeca’ die ‘..niet of nauwelijks passende [..] uitgaansmogelijkheden biedt aan alternatieve jongeren’. Dat maakt dat het ‘uitgaansaanbod voor veel jongeren ontoereikend is. Maar de uitgaansbehoefte en activiteitenwensen zijn twee verschillende dimensies, beschrijft Overdam in zijn brief van 11 juli 2009.
Over de ‘succesvolle ondernemer‘ Ruben Zar stelt Overdam de vraag of dat de goede man op de juiste plaats was en voegt er aan toe dat Zar een evenementen- en partycentrum voor ogen had in welke ambities hij - in vervolg- gefaciliteerd behoort te worden.
Tot slot stelt Overdam:’Wellicht is er helemaal geen behoefte aan een grootschalig cultureel jongerencentrum. Eerder valt te denken aan een facilitair voorzieningenkantoor voor werk en ontmoetingen.’