Raad heroverweegt standpunt tav Talent Factory

Printerversie
Gepubliceerd op: 26-10-2009 | Gewijzigd op: 26-10-2009
De gemeente gaat voortaan aan directeur van de Talent  Factory Ruben Zar gewoon regulier  - en geen voordeliger - huur verlangen voor het voormalig fabrieksgebouw aan de Buitendijk. Dat geldt ook voor het gebruik van de parkeerplaats op het eind van de Boschdijktstraat [voorheen benzinestation]. Voor de huur van de fabriek komt het neer op ruim een verdubbeling. Dat Collegebesluit volgt uit een heroverweging van de gemeenteraad als gevolg van de aanbevelingen van de onderzoekscomissie.

Directeur Ruben Zar van de Talent Factory, nog tot 2012 op zijn plek,,...?.
foto's © paul kriele, 8 september 2007.
De grote hal links van de voormalige Fabriekshal.

Die gemeenteraad zegt  dat '..na een herbezinning er een streep [een knip] onder het verleden wordt gezet.' Wat ook inhoudt dat er een breuk komt met de positie van Zar als directeur van een -toekomstig - Cultureel Jongerencentrum'.

De gemeente faciliteert nog - 'slechts' - Ruben Zar als huurder van het gebouw waarin de Talent Factory is gevestigd.

Zoals bekend mag Zar -na de uitspraak van het Bossche Gerechtshof -de Talent Factory nog maar tot  2012 huren, maar Zar gaat opnieuw een huurbescherming voor ná die periode aanvragen.

In een reactie op het standpunt van raad en College zegt Zar dat hij graag in gesprek wil gaan met de eigenaars van Edison, Cor Pijenenburg en Jos van Grinsven om verdere mogelijkheden te bespreken. 
Met de gemeente is Zar -via een advocaat -in gesprek over een toekomstige facilitering en verwerving van het gebouw.

Nieuw voorstel Cultureel Jongerencentrum
Een gedetailleerde en uitgewerkte visie komt  op 1 december 2009 in een werkgroep bij het City Change Center [CCC]  ter discussie. In die gespreksgroep met ambtenaren en betrokkenen bij een jongerencentrum draait het om jongerenactiviteiten. Een voorstel voor een cultureel jongerencentrum moet in die maand gereed zijn om het in januari 2010 te kunnen presenteren aan een 'Breed Overleg Kunst en Cultuur'.