Correctie: Stadhuis Jongeren in actie voor centrum

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-02-2010 | Gewijzigd op: 15-04-2011
Voorafgaand aan de raadsvergadering van dinsdag 23 februari 2010 kwamen zeker een vijftigtal jongeren in het Bestuurscentrum bijeen om de aanbieding van een petitie voor een eigen jongerencentrum te ondersteunen.
Het waren bezoekers, organisatoren en gebruikers van de Talent Factory die na de aanbieding ook het eerste deel van de raadsvergadering bijwoonden. Hun aanwezigheid  begon met een dansshow in de hal van het Bestuurscentrum door de capoeiragroep 'Uniau Capoeira'.
Frans van Valkenburg van Bosch Belang stelde voorafgaand aan de vergadering vragen over het jongerenbeleid en met name dit voorstel.

-Hierboven de jongerendeputaties -betrokken bij de Talent Factory - in de raadszaal, die de aanbieding van een petitie -dinsdag 23 februari 2010 -voor een populair en commercieel jongerencentrum ondersteunen.
-Rechts boven: Kimberly [2e v.r.] en Rachel Mandemaker [r]. staan op plaats 3, resp. 15 van de lijst van Bosch Belang. Zij zetten zich in voor een eigen jongerencentrum.
-Rechts: Na aflloop werd de jongeren voor hun steun een afzakkertje aangeboden door de Talent Factory in de 'Graven van Leuven'.

foto's © paul kriele, 23 februari 2010. 

Loco-burgemeester Geert Snijders reageerde op de aanbieding van de petitie, dat hij dit initiatief een warm hart toedraagt. Snijders beloofde dat hij zich voor het realiseren van een jongerencentrum hard zal maken.
Frans van Valkenburg van Bosch Belang opperde -namens zijn kleindochters, Rachel [19 jr.] en Kimberly [22 jr.] beiden kandidaat- raadsleden, in het vragenhalfuurtje dat zijn fractie aan zet is voor de realisatie van een jongerencentrum.

handtekeningen opgehaald
Beide kleindochters van Valkenburg en beiden kandidaat-raadslid waren bij de aanbieding van de petitie aanwezig om de wens van de jongeren kracht bij te zetten: Kimberly en Rachel Mandenmaker, die op op plaats 3, resp. plaats 19 van de verkiezingslijst van Bosch Belang staan, hebben de afgelopen 4 dagen meer dan 1.000 handtekeningen verzameld  die die de petitie ondersteunen. 'Maar het hadden er vier keer zoveel kunnen zijn,' zegt Kimberly, 'als carnaval er niet tussen had gezeten.'
Rachel Mandemaker is met haar zus Kimberly een van de jongste kandidaat-raadsleden en heeft uit eigen ervaring gemerkt dat Den Bosch op uitgaansgebied niets te bieden heeft . 'Daarom moet er een discotheek voor  jongeren komen in de geest van de Lunenburg in Vinkel of de Time Out in Veghel,' zegt Kimberly die als lid van de  landelijke 'Raad van Elf'' fungeert. Dat is een soort politiek jongerenpanel dat door de NOS in hun verkiezingstijd gevolgd wordt. Zie NOS programma headlines .

Wethouder Bert Pauli gaf in de vergadering als antwoord dat na de indiening van de motie van 16 juni 2009 in het najaar van 2009 gesprekken zijn gevoerd o.a. met het Oeteldonks Gemintemuzejum [Herman van den Heuvel]. Tevens zijn er door ambtenaren van de gemeente studies verricht. Op dit moment zijn er drie locaties in beeld.
Pauli: 'De ambities zijn toegelicht, maar die moeten nog worden omgezet in een beleidsplan en dat
heeft vertraging opgelopen. Er moeten nog inschattingen worden gedaan mbt de huisvestingkosten, huur en de exploitatiekosten'.
Het College van B&W komt nog vóór de voorjaarsnota  met een voorstel. De fracties kunnen met de behandeling van de voorjaarsnota 2010 op het Collegevoorstel commentaar leveren. Dan volgt een adviesnota en pas in 2011 zou de eerste stap naar realisatie van een jongerencentrum haalbaar zijn, zo blijkt uit de woorden van wethouder Pauli.

Reactie Talent Factory
Directeur van de Talent Factory Ruben Zar stelt dat hun idee voor een commercieel jongerencentrum, of beter gezegd een discotheek, het andere idee van een cultureel jongerencentrum niet dwars hoeft te zitten. Wij willen gewoow dat de Bossche jeugd van 12-16  jaar niet naar de Lunenburg voor een ranjaparty hoeft. En ook de 'ouderen' boven de 16 jaar missen in de stad een uitgaansgelegenheid als de Lunenburg in Vinkel of de Time Out in Veghel.
Zar: 'Dat zij [bedoeld Geert Overdam enJacky Goossens van het CCC] met veel geld van de gemeente een cultureel en educatief  jongerencentrum willen opzetten is hun goed recht.
Wij van de Talent Factory vragen géén geld. We willen gewoon de ruimte krijgen en een vergunning om de Talent Factory verder te kunnen uitbouwen.
That's all.  En ... graag dat die opzet van een jongerendiscotheek in de coaltiebesprekingen wordt meegenomen,' aldusZar.

Terug naar boven