Voor Talent Factory nadert uur van de waarheid

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-04-2011 | Gewijzigd op: 18-04-2011
Zie hieronder de vragen die Stadspartij Knillis enLeefbaar stellen nav de Uitspraak van de Hoge Raad.

De Hoge Raad doet uitspraak over huurbescherming Talent Factory.
Er bestond bij partijen [directeur Ruben Zar en de gemeente] onenigheid over het begrip huurregime. Zar meende dat hij langer dan de periode waar de gemeente rekening mee hield, huurbescherming zou genieten. Kort en goed: De Hoge Raad heeft Zars inschatting met de uitspraak ontkracht, waardoor het juridische traject voor de Talent Factory ten einde is gekomen. 

 

Ruben Zar.
foto © paul kiele, 8 september 2007.

Directeur Ruben Zar was kwaad over een het bericht waarvan de inhoud, zoals hiervoor gemeld, al lang vaststond. Zar ergerde zich eraan dat uit het bericht lijkt alsof de Hoge  Raad per 1 oktober 2011 tot ontruiming van de Talent Factory [..] zou overgaan. Ontruimen is nooit en te nimmer een actie die de Hoge Raad zich kan toereken. Zar sprak zelfs al over smaad en laster vanuit de gemeente [-raad] .

Ondertussen heeft de gemeente een onderzoek uitgevoerd naar de behoefte voor een jongerencentrum. Daaruit blijkt dat de Bossche jongeren daaraan geen behoefte hebben. Hierdoor en mede door de bezuinigingen besloot het College van B&W af te zien van een jongerencentrum.
Ruben Zar laat in zijn toelichting ook blijken dat er momenteel 'stevig wordt overlegd' over [blijkbaar over huurachterstand] met de Gemeente en dat het aspect aanstaande woensdag 20 april 2011 op de agenda van de commissie R.O. staat. Ook zouden er met Pijnenburg en Van Grinsven [eigenaresse Edison Vastgoed] nog gesprekken gaande zijn.


Zie ook diverse artikelen over onderzoeken naar/over de ontwikkelingen en procedures mbt de Talent Factory versus de gemeente .
-Rechter is aan zet mbt huur Talent Factory  dd. 26 september 2008.
-Onderzoeke Price Waterhouse en Coopers dd. 17 april 2009.
Rapport van de Onderzoekscommissie gemeenteraad. dd. 18 juni 2009.
-De drie partijen kiezen de  weg van het overleg dd. 12 februari  2009


Vraagstelling voor de Commissie op dinsdag 19 april 2011.
Hierbij een agenderingsverzoek voor de commissie MO van woensdag aanstaande, in de vorm van een rondvraagpunt. Het onderwerp betreft de dreigende sluiting van de Talent Factory. De Hoge Raad heeft namelijk vandaag bepaald dat de Talent Factory in Den Bosch het pand aan de Buitendijk moet ontruimen. Volgens een woordvoerster van de Raad is het aan de gemeente Den Bosch om te bepalen wanneer de Talent Factory weg moet. De gemeente moet daar nog over beslissen. De gemeente huurt het pand van Edison Vastgoed BV. De gemeente verhuurt het pand onder aan de Talent Factory die er een jongerencentrum en eetcafé in exploiteert. Edison heeft de huur aan de gemeente opgezegd. De gemeente wil dat de Talent Factory het pand ontruimt. De eigenaar verzette zich daar tegen. In allerlaatste instantie heeft de Hoge Raad nu bepaald dat het gebouw toch ontruimd moet worden.

Wij willen van het college vernemen hoe zij met deze uitspraak denkt om te gaan mede in het licht van de uitkomst van het “Nut en Noodzaak onderzoek van een cultureel Jongeren Centrum”. Uit het onderzoek blijkt ondermeer de populariteit van de Talent Factory onder jongeren. Het college heeft op basis van dit onderzoek besloten om aan de raad voor te stellen af te zien van de realisering van een Cultureel Jongeren Centrum. De gemeenteraad moet nog spreken over de uitkomsten van het onderzoek; vandaar onze vraag aan het college hoe zij met deze uitspraak denkt om te gaan. En of zij het niet wijs acht om te bevorderen dat er geen onomkeerbare situatie ontstaat mbt de Talent Factory.


Terug naar boven