Ombudsman stelt klager Talent Factory in gelijk

Printerversie
Gepubliceerd op: 29-09-2008 | Gewijzigd op: 29-09-2008

Links boven: Ruben Zar.
Rechts en onder: de lounge op de boven verdieping en de linker hal in de tijd van de aanpassingen en verbouwingen [augustus2007].

foto's © paul kriele, 8 september 2007.

In een ‘voorlopig rapport’ na een klacht van oud-zakenpartner L.V. van Ruben Zar wordt deze 'klokkenluider' door de Ombudscommissie op - nagenoeg- alle punten in het gelijk gesteld. V. had deze commissie [mail 19 februari 2008] ingeschakeld omdat hij met zijn klachten over het functioneren van Zar als directeur van de Talent Factory bij het College van B&W bot ving. En omdat hij bij de gemeente geen inzage kreeg in het rapport dat door PricewaterhouseCoopers was ingesteld nav misstanden bij de Talent Factory. Dat rapport was door de gemeente met geheimhouding gekwalificeerd en later met absolute geheimhouding. Bij die afwijzing werd een beroep gedaan op de privacy [er staan teveel namen in] en vanwege de besluiten die moest volgen en die niet beïnvloed mochten worden.
Noch twee hoorzittingen [27 mei en 27 augustus 2008], noch een tweeledig compromisvoorstel [10 juni 2008] boden opening in de patstelling tussen klager N.B. en de gemeente [wethouder Bart Eigeman].
De ombudsman zegt dat de gemeente niet alleen de geheimhouding had moeten opheffen, maar ook klager volgens de Wet Openbaarheid van Bestuur had moeten wijzen op de mogelijkheid hoe hij wel aan dat rapport kon komen en hoe de absolute geheimhouding doorbroken had kunnen worden. Want het is niet aan het College van B&W, die dat bepaalt, maar de gemeenteraad [art.55 Gemeentewet], aldus het uiteindelijke advies [19 september 2008] van de ombudscommissie die olv staat van de oud-wethouder Joke van der Beek.

Klager L.V. , gesteund door andere vrijwilligers bij de Talent Factory, brengt in zijn brieven over de Talent Factory naar voren:  verduistering van geld, geen geluidsvergunning aangevraagd, illegale verbouwingen, overschrijding aantal toegestane bezoekers en foutief rapporteren van activiteiten. Zo zette Zar op zijn lijstje naar de gemeente meer culturele activiteiten en liet opzettelijk een aantal bedrijfsfeesten weg.  Op basis van die argumenten had Zar ontslagen moeten worden, aldus de klacht. Maar door die geheimhouding lijkt het erop, aldus de ombudsman, dat de gemeente Zar in bescherming nam en zaken verborgen heeft gehouden.
De commissie concludeert de weigerachtige houding van de gemeente als onrechtvaardig. Zij vindt dat B&W klager L.V. onjuiste informatie hebben verschaft over zijn rechtsmogelijkheden en twijfelt aan de noodzaak van geheimhouding.


Terug naar boven