Ruben Zar -Talent Factory -blijft voorlopig aan

Printerversie
Gepubliceerd op: 08-10-2008
Ruben Zar mag van de gemeenteraad voorlopig aanblijven als directeur van de Talent Factory
lopende een raadsonderzoek naar het functioneren van het College van B&W inzake de oprichting van dit CJC.
Een van de hallen van de Talent Factory [achterin].
foto's  © paul kriele, 8 september 2007. 
Ruben Zar, directeur van de Talent Factory, kreeg gisterenavond [7 oktober 2008] van nagenoeg alle fracties groen licht om het jongerencentrum tijdelijk voort te zetten.
Nagenoeg alle raadsfracties sloten zich aan bij een motie van –aanvankelijk - de SP, die op de voet gevolgd werd door Bosch Belang, om een diepgaand raadsonderzoek in te stellen naar het functioneren van het College van B&W inzake de oprichting van een Cultureel Jongerencentrum. Dat onderzoek is vergelijkbaar met een Parlementaire enquêtecommissie.

In het lange debat van gisterenavond stond vooral het ontbreken van een volkomen en adequate evaluatie van het CJC centraal, waarover Bastion Oranje op 1 oktober 2008 berichtte. Hierdoor is en blijft onduidelijk wat er mis is gegaan.
[Bastion Oranje, 29 september 2008]. Onprofessioneel en onbehoorlijk gedrag verwijt die Ombudscommissie het College van B&W die ingeschakeld werd nav een klacht van een oud-medewerker.
Zar deed via Bastion Oranje zijn verhaal over de uitdagingen en tegenslagen die hij ondervonden had bij het ontwikkelen van een Cultureel Jongerencentrum waarbij hij in de aanloopfase ‘door de gemeente klem werd gezet’.

De PvdA probeerde het onderzoek nog te voorkomen door op het laatste moment een amendement in te dienen dat wat milder jegens de Talent Factory klonk, maar in dat voorstel werd wel een andere bestuursvorm voorgesteld.
Rombouts trachtte met een eigen voorstel richting de raad de verantwoordelijke wethouder Eigeman uit de problemen te helpen.
Maar nagenoeg de voltallige raad -ex Groen Links- doorzag deze manoeuvre en hield er aan vast eerst een onderzoek in te stellen. Dat besluit was ingegeven om ondernemer Zar uit het ongewisse te helpen. ‘Zolang wij geen ander besluit genomen hebben verdient de huidige ondernemer de steun van de gemeente,’ aldus de VVD.