Veel textielvlijt in oude Beurdsestraat

Printerversie
Gepubliceerd op: 08-12-2009 | Gewijzigd op: 11-12-2009
situatie 11 december 2009
Een van de langgerekte Noord-Zuidsleuven die parallel lopen aan de Beurdsestraat. Machinist en archeoloog Patrick van Luytelaar en teamleider van de BAAC-archeologen René van de Mark.

foto's © paul kriele, 11 december 2009.

situatie 8 december 2009
Alhoewel de archeologen van de BAAC olv René van de Mark nog niet over zoveel feiten beschikken, gaan de resultaten van hun onderzoek op het terrein van de oude parkeerplaats aan de Beurdsestraat in de richting van de textielnijverheid.
Van de Mark vertelt over de vondsten die zijn gedaan en de indruk van de bebouwing langszij een - toen - smallere Beurdsestraat. Daar stonden ambachtshuizen die te maken hadden met schoenwerkplaatsen en/of weverijen,  spinnerijen, volders, zoals de namen Weversplaats en Voldersstraatje aangeven.
De huizen dateren van de 14 ,15 en 16 eeuw.

Opgravingen Beurdsestraat.
Links boven: De archeologen zijn bezig een achterstraatje bloot te leggen.
Op de andere foto's, rechtsboven het huis langs het verlengde van het Oud  Bogaardenstraatje. Op die foto: links de kelder en keldertrapje [ook rechterfoto] en rechts het achterhuis.
In de komende dagen beginnen de archeologen olv René van de Mark aan het voorhuis dat met de voorgevel aan de Beurdsestraat ligt.


foto's © paul kriele, 8 december 2009.

De onderzoekers werken perceel voor perceel af en richten zich deze week op enkele huizen die haaks op de Beurdsestraat staan.
Momenteel - dinsdag 8 december 2009 - graven ze de fundamenten van een opvallend groot voor- en kleiner achterhuis, gescheiden door een kelder en brandmuur, bloot.
Langs de zijgevel van dat huis loopt nu het verlengde van het Oud-Bogaardenstraatje. Dat deel is pas in de loop van de jaren zestig aangelegd als verbinding van het Oud-Bogaardenstraatje met de Beurdsestraat. Zoals bekend werd de volksbuurt Beurdsestraat-Weversplaats in het begin van de jaren 60 gesaneerd [gesloopt].
Tot nu is wat 16e-19e eeuws aardewerk opgegraven en zelfs een ruiterspoor uit de15e eeuw.

Terug naar boven