Vervolg opgravingen in kelders Beurdsestraat

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-12-2009 | Gewijzigd op: 21-02-2010
situatie 21 februari 2010
In hetzelfde perceel en van hetzelfde onderzoeksgat zijn rechthoekige sleuven gegraven mogelijk dat daar iest van een houten fundering [13e eeuw] te voor schijn komt. 

foto © paul kriele, 21 februari 2010.

situatie 16 december 2009
Deze foto's zijn een dag later dan de foto's hieronder genomen en tonen de oudste vloeren van dit perceel.
De rode bakstenen tegelvoer dateert van de 16e eeuw. Eronder zit niets meer, zo bleek na dieper graven.
Dezelfde situatie als op de linker foto, maar dan gericht op  de beerput die zich achter de achtermuur bevindt en een ronde waterput [rechts daarvan] ofwel links naast de staande peilstok.
foto's © paul kriele, 16 december 2009.

Het huis waar de archeologen deze week -van maandag 14 t/m vrijdag 17 december 2009, de laatste werkdag dit jaar- mee bezig zijn is het zgn. 'derde perceel'. en een echt Bosch huismet voorhuis, een tussenmuur en een onderkelderd achterhuis.
In het stortmateriaal vonden zij veel 17e eeuws materiaal waaronder mesjes en grapen
Op de linker foto zijn ze bij onderzoek uitgekomen op de -tot nu toe- oudste rood stenen plavuizen uit de 16e eeuw.
Op het achtererf was een vierkante beerput gemetseld. Daarin vonden de archeologen een emaille pannetje. Met andere woorden de put is tot nog vrij lang in gebruik geweest.
De kleine kelders op de linker foto uiterst rechts, behoren mogelijk bij het aangrenzende huis rechts dat nog onderzocht moet worden.

'situatie 15 december 2009 [Zelfde pand, nieuwe situatie, maar dan een dag eerder]
Links: de archeologen zijn bezig op de locatie grenzend aan het Oud Bogaardenstraatje [2e perceel]. Daar werden in alle funderingen tot nu toe kelders blootgelegd. Die worden nader onderzocht.
Boven: het pand het meest langszij het Oud Bogaardenstraatje bevatte een later aangebracht spiltrap die over een oudere ook stenen trap is heengebouwd.
Bij de aanleg van de tweede trap, in de 18e eeuw, zijn de kelders, links niet zichtbaar en rechts op de foto, gesplitst.


foto's © paul kriele, 15 december 2009.

De archeologen hebben  bij hun onderzoek op de parkeerplaats in de Beurdsestraat hun terrein uitgebreid met een derde pand [gezien vanaf het Oud Bogaardenstraatje]. Ook dit pand bevat diverse kelders, sommigen zijn er zelfs later in aangebracht.
Op de linker foto's  bevindt zich rechts naast de witte man een gewelf primair uit de 15e eeuw. Daar was de kelder gevuld met 16e eeuws aardenwerk. Ook dit pand bevat een stenen trap vanuit de kelder, maar de eerste opzet was blijbaar een houten trap. De constructie daarvan moet nog worden blootgelegd.
Hier zijn in het afval ook paternoster [rozenkrans-] kraaltjes opgegraven, beentjes met een gaatje erin.
Over de functies van de huizen kan archeoloog René van de Mark nog niets vertellen

Terug naar boven