Sloopsituatie kantoorgebouw Beurdsestraat

Printerversie
Gepubliceerd op: 22-08-2008 | Gewijzigd op: 30-07-2012
Inleiding
De Beurdsestraat is afgeleid van: óf van een topografische naam, óf van een naam van een bewonersgroep de Beurden.
De bebouwing, zoals die nagenoeg rond 1960 verdween, dateerde van de jaren 1890. De straat ligt in de route van de Maria-omgang. Het karakter van deze volksbuurt verdween rond 1960 met de sloop.
In 2009 zal aan de Oostzijde/Zuidwalkant een flatcomplex verrijzen.

Na de sloop volgt er eerst nog een drie maanden lang archeologisch onderzoek aan de zijde Kemelsharenhoek. Deze straatnaam verdween begin 60 bij de sloop van de volksbuurt 'Beurdsestraat-Weversplaats' en door de nieuwbouw van het kantoorgebouw van oorspronkelijk Stienstra, later Heijmans/IBC, waarbij de rooilijn niet werd gerespecteerd.

Kantoorpand Beurdsestraat/Zuidwal. Kaalsag gereed voor bebouwing 28 november 2008
-Links de kaalslag is bijna gereed voor de start van de nieuwbouw.
-Boven: de bouwketen en intekenwagens van Heijmans staan al klaar om met het werk te beginnen.

foto's © paul kriele, 21 en 28  november 2008.

Sloopsituatie oktober 2008: elektriciteitshuisje aan bod

Het deel van het kantoor waarin de elektriciteitsvoorzieningen waren ondergebracht komt nu als laatste aan de beurt. Het stond op de hoek Beurdsestraat-Beurdsepoort.

foto' s © paul kriele, 22 oktober 2008.Hierboven: Op het terrein worden op allerlei strategische plekken kabels getrokken voor de toekomstige nieuwbouw. 
foto's © paul kriele, 22 oktober 2008/ 's morgens|

De eerste oorgravingen naar de Barbarakapel.
foto's © paul kriele, 22 oktober 2008/'s morgens
 Voor uitgebreider nieuws over die kapel zie Barbara

sloopsituatie eind september 2008

-Boven: Marlies Veenstra bij de gevelrij van de Beurdsestraat. De funderingen van de oude bebouwing liggen zelfs tot halverwege het middenprofiel van de huidige Beurdsestraat.
-Rechts: overzicht van puin, staal en overige resten van de sloop. Foto is genomen richting Zuidwal.

foto's © paul kriele, 30 september 2008.


sloop situatie 11 september 2008
Opnamen op donderdag 11 september.
foto 's © paul kriele, 11 september 2008.
De sloopmachienes komen steeds dieper en naderen het oude maaiveld.


Sloop situaties: begin september 2008
De gebouwen zijn boven de grond nagenoeg verdwenen. Met regenwolken en de St.Jan op de achtergrond ontstaat er een nieuw - maar tijdelijk -stadsgezicht. foto's © paul kriele, 3 september 2008.

situatie eind augustus 2008
Inkijk in puinhoop op sloopterrein. Rechts boven de tweede verdieping van het kantoor stort in. Gezien van de voorzijde aan de Zuidwal.
foto'; s © paul kriele, 28 augustus 2008.
 


situatie eind augustus 2008
Hierboven steeds meer komt het pand Zuidwal 11 alleen te staan. Rechts boven: de hoek met de Zuidwal en rechts vanaf de Beurdesepoort.
foto's © paul kriele 27 augustus 2008.

situatie 16 juli  augustus 2008
Foto links boven: Het schot dat een hijskraan hier omhoog houdt dient om omliggende huizen van neervallend puin te behoeden.
Rechts elke dag rijden vrachtwagens met containers af en aan om specifiek, ijzer puin of loodafval weg te voeren.

foto © paul kriele,16 juli en 22 augustus 2008.

situatie juli 2008
Aan de zijde van de Beurdsestraat is al een deel van het gebouw verdwenen. foto's © paul kriele, 14 juli 2008.

Doorkijk door kantoorgebouw Zuidwal/Beurdsestraat op locatie naast Zuidwal 11. Dat is de voormalige privéwoning annex kantoorpand van Hugo Cooijmans. Een flink gat is geslagendoor slopwerken Beelen.
foto's © paul kriele, 14 juli 2008.


sloop juni 2008  pand tegen de grond
Aan de zijde Beurdsespoort zijn al de bovenste etages gesloopt. foto © paul kriele, 11juli 2008.


sloop juni 2008 [asbest]

In witte pakken gestoken mannen zijn bezig eerst het asbest aan de gevels te verwijderen foto's © paul kriele, 30 juni 2008.

de situatie rond 22 mei 2008 
Dan kun je al door de ramen heen kijken, vanaf de Beurdsestraat naar de achterzijde.  De achterzijde.
foto's © paul kriele, 22 mei 2008.
 

 5 mei 2008
Start sloop kantoorpand Beurdsestraat /Hoek Zuidwal. Maandag 28 april 2008 begon -na allerlei vorbereidingen zoals het uitruimen en de bomenkap- dan echt het eerste werk van de sloop Voertuigen werden naar de bovenste verdieping gehesen, waar ze met de sloop kunnen beginnen.
Containers van Beelen staan langs de Zuidwal geparkeerd om de sloopproducten te gaan opvangen.
- foto's © paul kriele, 5 mei 2008.
Op het gebouw Zuidwal hangt een groot bord met Van Beelen sloopwerken. 
 

Zie ook www.Beelensloopwerken.nl en www.wonenaandeZuidwal.nl

Bobcat, heet de kleine dragline. Deze 'schranklader' ging van de binnenplaats in de takels van takelbedrijf Saan. Het werktuig, dat de sloper Van Reenen gebruikt, ging naar de tweede verdieping om daar ingereden te worden.
 foto's © paul kriele, 28 april 2008.

't Bosch verliest z'n bomen 2 april 2008.
In maart vorig jaar gingen er 58 bomen en in december ruim 200 bomen tegen de grond en in dit voorjaar zijn er al weer tientallen bomen uit het Bosch van de hertog verdwenen. Het kappen gaat door.
Het vroegtijdig kappen/snoeien van bomen in de tuin van het Noordbrabants Museum kwam in het voorjaar van 2007 in opspraak toen een eeuwen oude beuk en een magnolia het zouden begeven. Architect Henket van de nieuwbouw van het SM's in de museumtuin verlegde de fundering, zodat de wortels van deze bomen gespaard zullen blijven.
Recentelijk dienden omwonenden bezwaren in tegen de bomenkap langs het Drongelens kanaal en op de Heun voor de nieuwe Randweg. De gemeente had haast omdat de kap voor het broedseizoen moest gebeuren. En vandaag dinsdag 2 april 2008 zijn er een stel bomen rondom het voormalige Arrondissement aan de Beurdsestraat verdwenen. Op de [ook al verdwenen] Kemelsharenhoek met de Zuidwal komt een - door Heijmans te bouwen - appartementenblokhuizenblok.
Ook 'de krant' liet via artikelen en een ingezonden brief de commotie rond het verdwijnende Bossche bomenbestand merken.
Vanavond -2 april 2008 - stelt Judith Hendrickx in de raadscommissie vragen over deze kap. Hendrickx wil so wie so dat er bij de lopende bouwplannen meer rekening wordt gehouden met bomen. 'Groen en bomen behoren tot de bevoegdheid van het College,' aldus Hendrickx, die ook gaat aftasten of de raad haar voorstel wil steunen het groen te verankeren in nieuwbouwplannen.
De binnenplaats van kantoorgebouw, ofwel het voormalige Arrondissement , waar een binnentuin met parkeerplaatsen aangrenzend aan de huizen in de Beurdsestraat komen.  Op de achtergrond de woningen aan de Beurdsepoort.
foto' s © paul kriele, 2 april 2008.


Inloopavond nieuwbouw Zuidwal/Beurdsestraat den bosch, 6 september 2007.
Op de plek waar nu nog een kantoorgebouw- oorspronkelijk van Stienstra -staat, komt een reeks flatwoningen en aan de Beurdsestraat grondgebonden huizen in etages. De begane grond aan die zijde is een tuinkamer en aan de achterzijde [binnenpleim een parkeerplek]. Elk flat/woning heeft twee parkeerplaatsen.
In het complex komen -aan de Zuidwalzijde- op de bovenste etage, twee penthouses, die dan ook het grootste terras hebben.  
Hierboven de architect Dana Ponec  en hiernaast een eerste maquette van het complex. Met gevelrij aan de Zuidwal [boven] en het binnenplein [onder].

- foto's © paul kriele, 6 september 2007.

De Amsterdamse architect Dona Ponec wijst in haar toelichting op de steunberen, die zij  afgekeken heeft van de steunberen op de stadsmuur. Ze geven, zoals zij dat ook in haar ontwerp voor de Haverlij [overigens geen kastelen van haar], 't Slot een kasteelachtige indruk.

De woningen aan de Beurdsestraat ligen op niveau. Door dit niveauverschil kunnen  aan die achterzijde parkeerplaatsen worden ingericht.
Eerste schetsen van  de nieuwbouw op de hoek Zuidwal /Beurdsestraat.   

Kunstproject IBC/Heijmansgebouw Beurdsestraat
 
Het gebouw vanIBC/Heijmans, de Heidemij, dat eerder door de PTT en als arrondissement werd gebruikt.

 foto's © paul kriele, 21 maart 2007.

Heijmans/IBC-kantoorgebouw Beurdsestraat  28 maart 2007.
Heijmans verwacht in oktober 2007 met de sloop te kunnen beginnen van het kantoorgebouw aan de Beurdsestraat. Dat is bestemd als luxe woonflat aan de zijde Zuidwal. Aan de zijde Beurdsestraat komen herenhuizen en op het binnenterrein aan de Beurdsepoort enkele woningen. De zijde Zuidwal met luxe flats en een pui in de kleuren als het ernaast gelegen Le Duc [op nummer 11] heeft een opvallend detail. Twee zuilen markeren aan weerszijden de loggia op de tweede etage. De luxe flats hebben allen twee badkamers. Onder het complex komt een parkeergarage. De oppervlakte van de flats liggen tussen de 200 en 250 vierkante meter.
Heijmans verwacht ook spoedig te kunnen bouwen, ook al zou er archeologisch onderzoek tussen komen. De bomen in de straat blijven staan. Aan de overkant gaat een huizenrij de uitbreiding van het Noordbrabants Museum verhullen.
Eerste tekenen van verandering  maart 2007
Als promotie van een toekomstige appartementencomplex met stadswoningen startte Heijmans een kunstzinnige actie. 's Avonds is het gebouw met spots verlicht. Zaterdag 24 maart 2007 kwamen heel wat kandidaten voor zo'n stadswoning eens polshoogte nemen.

Geen bezwaren tegen nieuwbouw Zuidwal/Beurdsestraat 11 januari 2007.
 Er zijn tegen de nieuwbouw op de hoek Zuidwal/Beurdsestraat/Beurdespoort nauwelijks bezwaren ingediend. Op de locatie, waar voorheen achtereenvolgens de PTT, Heidemij, Heijmans, IBC-Best en zelfs nog een arrondissement was gevestigd, is een appartementencomplex voorzien van 12 grond-gebonden en langs de Zuidwal 14 flats. Boven op de huidige hoogte komen nog eens twee bouwlagen. De scherpe hoek in het historisch straatje Kemelsharenhoek/Beurdsestraat verdwijnt. Ook zou rekening worden gehouden met de oorspronkelijke rooilijn. Maar een terugkeer van de naam Kemelsharenhoek, die in de jaren 60 –bij de sloop van de gevelrij in de Beurdsestraat verdween, lijkt noch voor Heijmans, noch voor de gemeente enige prioriteit.Noch de Klankbordgroep rond de nieuwbouw van het Noordbrabants Museum, noch de Stichting Bossche Monumentenzorg zien enige fiducie om bezwaren tegen de plannen van kolos Heijmans in te dienen, aldus architect Jan van der Eerden.
Over dit bouwplan volgt volgend week woensdag 17 januari 2007/19.30 uur een info-avond in TheateradParade.


Terug naar boven