Beurdsestraat:14e eeuwse burgerhuisjes blootgelegd

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-09-2008 | Gewijzigd op: 02-02-2009
Toelichting bij plattegrond Beurdsestraat: Bovenin de Verwersstraat en onderin naar links lopend [niet zichtbaar] de Weversplaats. Daar tussenin loopt van boven naar beneden de Beurdsestraat. 

 
Plattegrond van de Beurdsestraat, die aardig verstoord is. De lichte lijnen geven de nieuwbouw uit de jaren 60 aan.
Onderin, op de hoek met de Kemelsharenhoek, stond de Barbarakapel, waar de archeologen later nog aan toekomen.

De archeologen waren rond 17 september bezig aan de oostzijde van de straat [middenin de foto, onder het woord Beurdsestraat]. Daar bevindt zich de fundering van een tamelijk diep, 23 meter -en breed -6 meter- pand. Mogelijk dat aan de oorspronkelijk  14e eeuwse situatie, later 3 meter werd aangebouwd, aldus projectleider René Mark. 
Een huis van dergelijk grootte  wijst er op dat het zeker geen arme mensen geweest zijn.ambachten nog onbekend

Over de bewoners of hun ambacht valt nog weinig te zeggen Er zijn wel enkele beerputten gevonden, die mogelijk meer inzicht over die tijd geven.
Een week later -in de knik van de straat-verhuisden zij naar de westzijde [links van het midden].straatbreedte
Een ander opvalend geven is dat de Beurdsestraat 12,5 meter breed was. Dat duidt op de belangrijkheid van de straat die mogelijk een toegangsstraat was. De Verwersstraat was maar slechts 6 meter breed.situatie 30 september 2008: Het grote binnenterrein 's middags
Hierboven: Twee maal zicht op de funderingen van de gevels van de pandjes aan de Beurdsestraat-Oostzijde die door Marlies Veenstra in kaart worden gebracht.
Rechts: niet alleen ligt er veel blubber, langszij de Zuidwal [achteraan] zitten nog funderingen van het kantoorgebouw in de grond en er ligt puin en staal.

foto's © paul kriele, 30 september 2008.

's morgens


De archeologen olv Ingrid Cleijne en Marlies Veenstra hebben hun werk verlegd naar het binnenterrein. Het is door de regenbuien een drassige bedoeling geworden. Op dat terrein zijn meerdere beerputten blootgegeld waarvan deze -voor de betonnen betonblok- aardig in tact bleef.
foto's © paul kriele, 30 september 2008.

Opvallend is dat een pand, gelegen naast de Waterpoort, 21 meter diep is.
Daarvan werden begin september de vloeren blootgelegd.  Aan dit, aan de oostzijde van de straat gelegen brede pand,  werd waarschijnlijk later  3 meter aan het oorspronkelijk 14e eeuwse  situatie aangebouwd, aldus Rene

Situatie 17 september 2008: opgravingen langszij Beurdsestraat

 
 
De foto's zijn genomen vanaf het binnenterrein. De Beurdsestraat loopt  dus achteraan op de foto. Het stenen muurtje  is de brandmuur tussen voor -en achterhuis. Daarachter lag  feitelijk het voorhuis dat door de nieuwbouw is verdwenen.

Foto bovenin: links het opgegraven deel dat deel uitmaakt van het grote complex aan de Beurdsestraat.
Rechts overzicht van het opnieuw te bebouwen complex. Op de achtergrond de flat Gran Vue aan de Zuidwal.

Foto's onder: Op de linker foto staat het bredere huis dat  een kamer heeft met een lemen vloer, het gele vlak links . De kamer rechts daarnaast , waar de meetstokken liggen, had   stenen plaveisels. Het rechter vlak is een kleine kelder
Vooraan vlnr: een donker deel dat een tussengang is geweest. 

De foto rechts onder is het kleinere huisje langszij de Beurdsespoort, die er toen uiteraard niet was. Dit perceel is ernstig verstoord door gasbuizen en door heiwerk bij de nieuwbouw in 1960. Rechts de kelders met -nauwelijks herkenbaar - het gewelf [middenin de foto]. De Beurdsepoort loopt waar de fiets staat.

foto's © paul kriele, 17 september 2008.
-----------------------
Drie archeologen in dienst bij de BAAC, Ingrid Cleijne, Sjaak Mooren en Marlies Veenstra zijn maandag 15 september 2008 begonnen met archeologisch onderzoek op het terrein Beurdsestraat/Zuidwal. De drie worden geholpen door Ariën Hoff en de draglinebestuurder van sloopbedrijf  en aannemer Barten, Tom Veldhuis.
In de hoek bij de Beurdsepoort hebben ze de fundamenten van twee 14e eeuwse burgerhuisje blootgelegd: een kleiner langszij wat nu de Beurdsepoort is en een, daaraan zuidelijk aangrenzend, iets breder huis.
Die geven de geheimen prijs van de bewoners van  eeuwen terug. Helaas zijn door de nieuwbouw in de jaren begin 60 [kantoorgebouw] de voorkamers verdwenen. Die lagen deels onder wat nu het trottoir is.
Verschoven rooilijn & waterpoortje
De rooilijn lag voor 1960 aanzienlijk [3-4 meter]  naar achteren. 
De  overgebleven funderingen beginnen waar de brandmuur zich tussen het voor-en achterhuis bevond.
Opgemerkt dient te worden dat langs het rechter huis [kadastraal het 2e perceel vanaf de Beurdsepoort ] ofwel het rechterpand, een steegje liep. Het staat op oude kaarten als Waterpoort ingetekend. Ingrid Cleijne ligt toe dat in de Beurdsepoort onder de nieuwgebouwde  huizen een gemeenschappelijke waterpoort heeft gezeten. De naam  van dit steegje kan daarvan zijn afgeleid.
In het grotere huis, dat vergeleken bij het kleinere pandje een kleine kelder heeft, zat in het achterhuis een lemen en een stenen vloer. Daarachter liep een nog te herkennen gang.

Van het kleinere pandje zijn de kamers beduidend kleiner. Maar dit pandje is ook aanzienlijk verstoord door gasbuizen en de nieuwbouw van 1960. Aan een ronding in de muur is te zien dat het kleinere pandje -meerdere- kelders bezat waarvan een met een helaas kapot gestoken gewelf.

Bijzondere vondsten zijn tot nu toe niet gedaan. Evenmin is te zeggen welk ambacht of beroep de bewoners uitoefenden.
Maar het is al bijzonder dat al in de 14e eeuw hier mensen woonden. Maar Cleijne  zegt dat dit gebied al  kort na de stichting van de stad [1185] vroeg gekenmerkt werd door grotere velden.
Barbarakapel
De acheologen zetten hun werk voort over bijna geheel het terrein.
Bijzonder benieuwd zijn ze of de restanten van de Barabarakapel in zicht komen. Ook die kunnen ernstig door de nieuwbouw zijn verstoord. De vroegere volkskbuurt Weversplaats/Beurdsestraat verdween rond 1960.

Terug naar boven