Fundering Barbarakapel Beurdsestr. blootgelegd

Printerversie
Gepubliceerd op: 22-10-2008 | Gewijzigd op: 29-10-2008Situatie 29 oktober 2008
De kapel die momenteel- oktober 2008 - wordt opgegraven op een kaalslag terrein aan de Beurdsestraat, blijkt niet rond 1361, maar vijftiende eeuws te zijn. Deze Barbarakapel bezat geen inpandige toren.
Vóór de kapel er is gebouwd, stonden er al huizen aan de Beurdestraat/Kemelsharenhoek.
Dat zijn de meest recente conclusies die de archeologen van de BAAC, werkzaam op de locatie Beurdsestraat hoek Zuidwal deze week hebben getrokken.

De archeologen Marlies Veenstra en Wim Kemme doen olv Ingrid Cleijne onderzoek thv  de meest westelijke zijde van de kapel. Daar stonden eerder al huizen die in de 15e eeuw plaats moesten maken voor deze broederschapskapel.
Achterin is de Beurdsepoort zichtbaar en de Beurdsestraat loopt  links van de foto.


foto © paul kriele, 29 oktobr 2008.situatie  22 oktober 2008Bouwterrein Beurdsestraat/Zuidwal:
De onderste foto's tonen Wim Kemme en Marlies Veenstra bij de vloer aan de westkant [Beurdsestraatzijde] van de kapel. In die hoek waar de kapel breder was dan het koor [oostzijde], zou mogelijk inpandig een toren hebben gestaan.
De bovenste foto's tonen - in zwarte trui- Ingrid Cleijne die bezig is op de plek van het koor [de oostzijde van de -eenbeukige- kapel]. Cleijne betwijfelt of er nog grafzerken vrijkomen , laat staan dat deze kleine [9 m x 25 m] kapel een grafkelder bezat. 

foto's © paul kriele, 22 oktober 2008.
-------------
De archeologen van de BAAC hebben vandaag -woensdag 22 oktober 2008 -voor het eerst de contouren van de fundering vam de Barbarakapel blootgelegd**. Die kapel stond op de splitsing de Beurdsestraat- Weversplaats en in de bocht met de in de jaren zestig in vergetelheid geraakte Kemelsharenhoek.
Hierboven: de Barbarakapel gezien in westelijke richting [naar de Moretekazerne]. Het koor [rood gekleurde baksteen] ligt vooraan.
Foto rechts: foto gericht op het koor, gelegen aan de Oostzijde.

foto's © paul kriele, 26 oktober 2008.

Door de sloop van het kantoor gebouw op de hoek Zuidwal/Beurdsestraat en na de afvoer van veel puin was, kunnen Ingrid Cleijne, Wim Kemme en Annelies Veenstra doordringen tot onder de fundering van die kapel. Eronder, want zelfs de vloer is door allerlei bouwactiviteiten uit het verleden verdwenen.
In de omgewoelde grond zijn de contouren van de kapel nog te zien. Het koor licht richting het Oosten.
Kemme en Veenstra zijn bezig de vloer van een kleine inbouw in de kapel te onderzoeken. Ingrid Cleijne graaft op de plek van het driezijdige koor. Maar ze betwijfelt of er een ondergrondse kelder, laat staan resten van graven gevonden zullen worden. De vraag is of de broederschap van St. Leonardus die de kapel leidden, in de kapel mochten begraven.
Er is door sloop en nieuwbouw in de jaren begin 60 veel verdwenen. Gelukkig is er toch nog wat bewaard en daaruit kunnen we opmaken waar die kapel precies gestaan heeft. en de omvang inmeten, aldus Ingrid Cleijne die het onderzoek leidt. 
Wat er nu nog rest blijft onder de nieuwbouw bewaard. De BAM heeft met de bouwer afgesproken dat de heipalen niet door de stenen muren geboord zullen worden.
** Datering en gebruik  kapel
De stichting van de kapel is bij de BAM niet exact bekend. In eerste instantie werd aangenomen dat  deze eenbeukige zaalkerk is gebouwd voor 1361. Maar 28 oktober 2008 bleek Ingrid Cleijne uit bepaalde bronnen dat de kapel dateert uit de 15e eeuw.  Toen was de kapel van ruim negen meter breed bij 25 meter lang in gebruik bij de Broederschap van St. Leonardus.
In 1900 werd de kapel gesloopt ten behoeve van woningbouw in de Beurdsestraat, die daar tot de saneringsgolf van rond 1960 daar hebben gestaan.
In de weken 43en  44 werd nog gezocht naar een inpandige toren maar daarvan werd geen bewijs aangetroffen.
Wel bleek dat op de plek eerst huizen  hebben gestaan. Daarvan werd in de periode 27-29 oktober 2008 de funderingen blootgelegd. 'Blijkbaar zijn er in de 15e eeuw panden aangekocht die moesten wijken voor de bouw van deze Barabarakapel,' aldus archeoloog Cleijne.

Terug naar boven