Bestemmingsprocedure Huis van Bewaring pas in 2020

Printerversie
Gepubliceerd op: 26-11-2019 | Gewijzigd op: 26-11-2019
Voor het Huis van Bewaring in de St.Jorisstraat, dat een hotelfunctie krijgt,  start pas in 2020 de procedure van vergunningen e.d. . Eigenaresse, de Van Rensdael Groep is nog bezig met het traject van restauratie en het zoeken naar kandidaten voor dat complex dat uit een hoofdgebouw  en op de binnenplaats uit twee gevangenisvleugels [toekomstige hotelfunctie] bestaat. 
.
Wat betreft het Paleis van Justitie, dat blijft in de huidige situatie voort gaan. Dat wil zeggen hoofdgebruiker is voor drie kwart van het gebouw Banning advocaten. Eigenaresse, de Van Renschdael Groep, gebruikt slechts een halve vleugel op de eerste etage. Dus hier is geen verandering van de bestemming, zoals in het Brabants Dagblad meldt, aan de orde.
Ook blijft het ROC [taalopleiding statushouders] aan de zijde St.Jorisstraat voorlopig nog zijn bestemming behouden.

Bericht van 25 september 2019 Instemming met visie Zuidwalgebied, o.a. Paleis van Justitie en Huis van Bewaring 
[Zie hiervoor ook de kursieve alinea onder de foto's.]

Het Zuidwalgebied, dat door de gemeente als hernieuwd ontwikkelingsgebied is aangemerkt, brengt bij ’de politiek’ nogal uiteenlopende ideeën voort. Dat blijkt uit de commissievergadering 'Omgeving' van dinsdag 23 september 2019, waarover een redacteur van het Brabants Dagblad bericht [dd.25092019].
Uiteraard staan woningbouw op het KPN-complex en minder parkeren in het gebied, voorop. Hoewel...., parkeren voor vergunningenhouders maakt daarop een uitzondering. Dat parkeren betreft met name het huidige parkeerterrein aan de Prins Bernhardstraat, waarvoor de suggestie is gedaan door dat voor vergunningenhouders te bestemmen en mogelijk de rand daarvan in te vullen met woningen. Maar dat vond wethouder Roy Geers geen goed idee.
Woningen komen er so wie so op. Wat nu nog het binnenterrein is van het KPN-comlpex en aan de rand daarvan, zoals Oude Hulst, Weversplaats en de Mortel is bestemd als woongebied. In de visie van ontwikkelaar/ eigenaar Boelens De Gruyter kan dat een hofje worden met relatief laagbouw en groenvoorzieningen. Aan de randen is -relatief- de bouw iets hoger. Wethoduer Roy geers voorpselde dat ber 25 % spociale wongibnowiju komt.

Over de omgeving en doorkijkjes en de band met het Bossche Broek, aspecten die in de inspraakavonden aan bod kwamen en door enkele ambtenaren werden aangestipt, werd in de commisisievergadering 'Omgeving' weinig woorden vuilgemaakt. Alleen Wil Hoeben [Bossche Groenen]  wenste dat het oude stratenpatroon zou terugkeren. 
 
.......

Twee, wat de ontwikkeling van het Zuidwalgebied betreft,
belangrijke gebouwen,  die eigendom zijn van de Van Renschdaelgroep.
Boven Huis van Bewaring [*1805] in de Sint Jorisstraat
en Paleis van Justitie [*1922] resp.1946 [herstel] op de Spinhuiswal. 


foto's © paul kriele, 26 mei 2019 [boven] en 24 augustus 2017.
......

Toekomst Huis van Bewaring en Paleis van Justitie
Het artikel in het BD besloot met de plannen voor het Paleis van Justitie en het Huis van Bewaring: een spa horeca en eventueel onderwijs. Maar bij Bastion Oranje zijn –onder geheimhouding- de werkelijke plannen voor het pand van Rijkswaterstaat*, Justitiepaleis en Huis van Bewaring bekend. Daarover start eigenaresse de Van Renschdaelgroep komend najaar bij de gemeente de procedure.


*Overigens is intussen de huur door Rijkswaterstaat van dit gebouw met twee jaar verlengd…. 

Bericht van 24 juli 2019 Invulling KPN-complex kleinschalige bouw en hofjesstructuur 
Met name staat het KPN-complex, in eigendom gekomen bij de Amsterdamse  investeerder Boelens De Gruyter, bij deze ontwikkelingen centraal. 
Voor het binnenterrein, de vleugels aan de Prins Bernhardstraat blijven staan, was algemeen de voorkeur kleinschalige bouw, in een hofjesstructuur en géén grote woonblokken. 

Zie midden boven en midden onder op de samenvatting van de  bijeenkomst op  4 jun 2018.  
 
Enkele voorkeuren in de samenvatting van
4 juni 2018:  weinig verkeer, meer groen,
geen winkels/horeca en laagbouw, ofwel
grondgebonden woningen ! Wel ambachten. 

..............................................................................

*Reactie Boelens De Gruyter op een impressie die toevallig tijdens een landelijke tv -uitzending langs kwam en op welke maquette nog hoogbouw voor het KPN-compelx was gepland.  
Bob Sanders van Boelens De Gruyter reageert dat de maquette 'een achterhaald ontwerp' is. 'Het betreft een modelstudie van de architect en is niet meer atueel. Boelens De Gruyter is momenteel bezig samen met de gemeente de visie Zuidwalgebied verder uit te werken in een concreet plan voor onze locatie. De uitgangspunten komen hiervoor overeen met veel wensen uit de buurt: vergroenen, parkeren uit het zicht, kwaliteit in openbare ruimten en een menselijke maat in bebouwing. Zodra wij een stap verder zijn, willen we met de plannen ook de buurt in voor input'.

Terug naar boven