Fundering gemaal boven Hekelsluis gerepareerd

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-12-2021 Aannemer Nico de De Bont TBI uit Vught heeft in de afgelopen weken de oude fundering van het indertijd [1965] gesloopte gemaal boven de Hekelsluis aan de Zuidwal gerepareerd. Daar was het metselwerk door erosie deels aangetast en moest hersteld worden. Bovenop wordt een waterdichte laag aangebracht die het doorsijpelen van water tegen moet gaan. De werkzaamheden staan gepland om vóór 1 april 2022 klaar te zijn.
Ter hoogte van het vroegere gemaal boven de Hekelsluis [werd in 1965 gesloopt], is het metselwerk van de fundering door erosie aangetast. Nico de Bont herstelt dat.
foto © paul kriele, 15 december 2012