Correctie verkoop KPN-complex

Printerversie
Gepubliceerd op: 05-02-2010 | Gewijzigd op: 05-07-2011
Zicht op het Huis van Bewaring, dat ook ter beschikking staat, en het binnenplein van Hof van Zevenbergen vanuit het KPN-gebouw aan de Prins Bernhardstraat.
foto © paul kriele, 8 juni 2009.

Niet Zadelhoff maar Boelens de Gruijter heeft het KPN-complex in de Prins Bernhardstraat gekocht. Het was wel Zadelhoff die bemiddeld heeft bij de transactie.
Eerder waren we geïnformeerd dat Zadelhoff als nieuwe eigenaar in beeld was, maar dat bericht werd vanmiddag niet door de portefeuillehouder van het project -Mike Hoffman van Zadelhoff - bevestigd en door de gemeente ontkend. Voor de gemeente was het complex te duur.
Onlangs [januari 2010] kocht Boelens De Gruyter al het KPN-complex in de Maastrichtse binnenstad. En de koop van het Bossche KPN-complex vond al in december 2009 plaats.
De KPN heeft overigens over het gehele land haar kantoren van telecom te koop staan.
zie ook de site vanBoelens De Gruyter
Boelens de Gruyter is een vastgoedbelegger en projectontwikkelaar die diverse projecten in Amsterdam onder handen heeft/had en vindt dat dit object past in haar policy van herontwikkeling van binnensteden.
Boelens de Gruyter, die met KPN een sale-and-lease-backtransactie sloot, verhuurt het object met een omvang van 16.000 m² langdurig terug aan KPN.

De gemeente heeft/had hier plannen voor een nieuw stadsdeel met appartementen een parkeergarage en niet-commerciële ruimten en een functioneel -mogelijk- sportgebouw.
De digitale telefooncentrale blijft -in een compact segment - op deze locatie 'behouden'.
De plannen zijn vastgelegd in een Toekomstvisie voor het Zuidwalkwartier'.

Wethouder Geert Snijders, die hier een betere –dan de huidige - architectuur wil realiseren, staat het toevoegen van publieksfuncties én wonen en verbindingen maken voor voetgangers en fietsers voor ogen. De visie werd op 24 november 2008 bekend gemaakt. Daarbij waren ook Willem van de Made, directeur Stadsontwikkeling, en de stedenbouwkundige Willem van der Velden aanwezig.
Het meest markant zijn de sloop van de parkeergarage Wolvenhoek tbv woningbouw en eigen parkeergelegenheid en de sloop van het KPN-complex aan de Prins Bernhardstraat. Daarvoor in de plaats komen ook woningen en een ondergrondse parkeergarage.

   
 Wethouder Geert Snijders en Willem van de Made, sectordirecteur bij de maquette van het gebied.  Vooraan Bastion Oranje en de Zuidwal.
foto's © paul kriele, 24 november 2008.
Terug naar boven