Nieuwe zuidrand:sloop Wolvenhoekgarage/KPN-complex

Printerversie
Gepubliceerd op: 24-11-2008 | Gewijzigd op: 13-12-2008
 
Wethouder Geert Snijders bij de maquette die de invullingen toont van het binnenstadsgebied,  tussen Zuidwal Prins Bernhardstraat, Waterstraat,  Verwersstraat en Oude Dieze.
Rechts de stedenbouwkundige Willem van der Velden en de directeur Stadsontwikkeling Willem van de Made.

foto © paul kriele, 24 november 2008.
Een 3-dimensionaal beeld van dit 8 hectare groot binnenstadsdeel..

De zuidkant van de binnenstad komt de komende acht jaar in ontwikkeling.
De gemeente gaat volgens de ’Toekomstvisie voor Zuidwalkwartier’ het gebied tussen Verwersstraat-Waterstraat-Prins Bernhardstraat-Zuidwal-Beurdsestraat herontwikkelen.
Wethouder Geert Snijders, die hier een betere –dan de huidige - architectuur wil realiseren, staat het toevoegen van publieksfuncties én wonen en verbindingen maken voor voetgangers en fietsers voor ogen. De visie werd vanmiddag door de wethouder samen met Willem van de Made, directeur Stadsontwikkeling, en de stedenbouwkundige Willem van der Velden aan de pers gepresenteerd.|


Bovenaanzicht van de maquette voor het Zuidwalkwartier.

Het meest markant zijn de sloop van de parkeergarage Wolvenhoek tbv woningbouw en eigen parkeergelegenheid en de sloop van het KPN-complex aan de Prins Bernhardstraat. Daarvoor in de plaats komen ook woningen en een ondergrondse parkeergarage.
Aanleiding van deze nota is de verkoop van KNP en het vrijkomen van het oude Paleis van Justitie en Huis van Bewaring en de nieuwbouw van SM’s en uitbreiding van Noordbrabants Museum. Maar dit plan is vooral in regie gekomen omdat op dit deel van de binnenstad nog geen bestemmingsplan rustte.

Inhoud:
Het SM’s en de Mortelkazerne krijgen op de westelijke zijflank vanuit de Prins Bernhardstraat twee zichtlijnen en een hofje.
Aan de westzijde van de woonkazerne komt de uitbreiding van het Nb-Museum met een gelaagde 4e verdieping waartegen 2x drie woningen zijn voorzien.
Op de kop van de Beurdsestraat/Weversplaats is een hofje gesitueerd voor de fontein, die nu op de Hekellaan [Bastion Baselaar] staat.

Hofjestructuur
Ook nabij het Hof van Zevenbergen en mogelijk het terrein voor het Huis van Bewaring, wordt autovrij met een hofachtige structuur. Aan de achterzijde van het Hof van Zevenbergen zijn twee aaneen gesloten rij woningen voorzien die los komen te staan van de huidige aanbouw.
Architect Sjoerd Soeters heeft zijn visie al op de invulling met hofjes en pleinen gegeven.

Het oude Paleis van Justitie en het daarachter gelegen Huis van Bewaring geven extra complicaties: Dat komt door de oude functie [gevangenis] en de zalenstructuur van ‘het Paleis’ aan de Spinhuiswal. Bovendien hebben ze geen parkeervoorziening. Door onder meer Hartje Den Bosch en heemkundeverenigingen zijn ze aangemerkt voor een publieksfunctie: bijv. infocentra, museum, onderwijs of hotel. Zulke functies maken een parkeerfaciliteit noodzakelijk. Maar daarin kan de in de nabijheid gelegen nieuwe ‘KPN- garage’ gaan voorzien. Die wordt toegankelijk aan de zijde Oude Hulst zodat er geen extra verkeer de binnenstad inkomt. En die moet ook de vervallen garage Wolvenhoek gaan opvangen…
De wethouder kon over dat aspect  parkeren geen concrete uitspraken doen,  omdat het wachten is op de parkeerbalans die volgend jaar aan de orde komt.

De Toekomstvisie voor Zuidwalkwartier wordt vanavond besproken met de belangenverenigingen en in december 2008 is er een infoavond voor de bewoners en volgt er ook een expositie in het Stadskantoor.
Voor de zomer van 2009 behandelt de raad zich erover en kan zich dan uitspreken over de invulling en aantal parkeerlocaties en vormen van opdrachtgeving en supervisie van bijv. een of meerdere architecten.
Doordat er parkeerplaatsen verloren gaan moet de raad kiezen voor opvang van parkeren in het gebied, of de parkeergarage Hekellaan, of verwijzen naar de transferia, aldus wethouder Snijders.
Het gaat om 10 –aantrekkelijke - hectare van de 80 die de binnenstad beslaat, die ook nog eens aan zo’n ruim 600 mensen woonruimte biedt.


Terug naar boven