Toonzaal: Infomorgen plan Zuidwalkwartier

Printerversie
Gepubliceerd op: 13-12-2008 | Gewijzigd op: 14-12-2008
  Wethouder Geert Snijders leidt de informatiemorgen in de Toonzaal in. Op de eerste rij rechts Stedenbouwkundige Willem van der Velden en links naast hem de projectleider van het plan Zuidwalkwartier Kees van de Kreeke.

foto © paul kriele, 13 december 2008.

Op de 1e infomorgen -zaterdag 13 december 2008 –over het 'ambitieuze en fijnmazige' plan Zuiderkwartier kwamen slechts enkele nieuwe details en meerdere kanttekeningen vanuit het publiek boven.
Zo was er kritiek dat het ‘voor-ontwerp’ nogal steenachtig is en weinig groen en so wie so weinig herkenbare bomen bevat, aldus een bewoonster van de Beurdsestraat. ‘Meer groen zou het plan alleen maar nog duurder maken en voor gegadigden onbetaalbaar,’ aldus wethouder Snijders die het plan Zuidwalkwartier samen met de stedenbouwkundige Willem van der Velden en de projectleider Kees van de Kreeke in een volle Toonzaal presenteerde. 

Ook kwam er een opmerking over de wachtlijst van belanghebbende parkeerders. Dat aspect wordt in 2009 meegenomen met de discussie ‘parkeerbalans’. Ook de nieuwe parkeer[garage]behoefte hoort in die discussie thuis.

Zoals bekend komt ipv de parkeergarage Wolvenhoek een nieuwe 4 lagen hoge flat met ondergronds parkeren voor eigen bewoners. En op de plek KPN is een openbare parkeergarage voorzien voor circa 250 auto’s. De ingang is aan de Oude Hulst en de personenuitgang zit aan de zijde Anna Frankplein.
Het KPN-complex, waarvan slechts 240 m² techniek ondergronds blijft bestaan, was mikpunt in de vragen die volgden op de presentatie. Een wens uit de zaal was om de lelijke zendmast tegelijk met de sloop af te breken.
Vwb parkeren: In de uitbreiding NbM langszij de Mortelkazerne zit wel een beperkte parkeervoorziening voor personeel van het NbM, voor omwonenden en deels voor stadsbezoekers. De parkeerfaciliteiten op de Beurdsestraat en Prins Bernhardstraat verdwijnen.
Die parkeervraag volgde uit de kwestie over het al of niet doorgaan van de bouw parkeergarage Hekellaan. ‘Maar daar bestaat een raadsmeerderheid,’ voor aldus Snijders die verwacht dat in begin 2009 daarvan de knopen worden doorgehakt.

Een verzoek om de Koningsbrug [thv de Keizerstraat] terug te laten keren in het straatbeeld werd in zoverre positief beantwoord dat wethouder Snijders toezegde een voorstel daarvoor serieus in de planontwikkeling mee te zullen nemen.
Buiten het aspect groen en parkeren stond men in het algemeen positief tegenover de nieuwe invulling van het zuidelijk deel van de binnenstad.
'Het plan, dat ten opzichte van 'de jaren 60 bouw', een verbeterde architectuur moet laten zien,  beoogt nauwer aan te sluiten bij de binnenstad,' aldus Snijders.  Vanaf maandag 15 december 2008 ligt het ter inzage in het Stadskantoor.

zie  ook bericht nieuwe  zuidrand   dd. 14 november 2008

Terug naar boven