Duo Grolleboer/Knotjes: nieuwe stadsrondleidingen

Printerversie
Gepubliceerd op: 07-07-2004 Sedert kort leiden de heren Grolleboer en Knotjes bezoekers aan de stad op een ludiek wijze rond. Ze vertegenwoordigen CMS , ofwel Cultuur Minded 's -Hertogenbosch, een servicebureau waar, zoals uit het handeldsregister van de Kamer van Koophandel blijkt, de heren Eric Groodswagers en de 7 jaar jongeren Marcel Koopmans staan ingeschreven. Bij dat bureau zijn wetenswaardige en soms niet-historisch verantwoorde tochten te boeken. atie die niet altijd met het object maar meestal wel met de historie te maken heeft.. 

Eigentijdse cabaretiers: De heren Jaap. F. Grolleboer en Henk Z. Knotjes van Cultuur Minnend 's-Hertogenbosch graven soms diep in het verleden van de stad en koppelen actualiteit en historie tot een verhaal over de vestingwerk soms met een traan en vaak met een lach!.

De twee typen staand bij een van de kanonnen langszij de vestingwerken. Soms ludiek, soms breedvoerig en altijd met de meest originele wetenswaardigheden waarvan de betrouwbaarheid moet worden betwijfeld.
foto's © paul kriele, 7 juli 2004.  

Arrangementen van deze originele stadsgidsen via receptie@menumeneeren.nl 
en info via www.menumeneeren.nl telefoon: 06 10127370.
Op bijgaande foto's leiden de CMS-ers een groep rond die vanuit de gemeente nauw betrokken is bij de vestingwerken.