Gemeente stopt met VVV/ De Moriaan gaat per 1 januari 2021 dicht

Printerversie
Gepubliceerd op: 22-07-2020 | Gewijzigd op: 24-07-2020
Per 1 januari 2021 gaat de Moriaan dicht als VVV-kantoor. Dat besluit zat er al lang aan te komen door ontevredenheid over het functioneren van VVV Den Bosch en de Meierij en met name over de subsidie die daar naar toe gaat. Daarom draait de gemeente die geld kraan van  € 340.000 dicht.
........
De VVV huist al jaren in De Moriaan, het zogenaamde oudste Bossche, stenen  gebouw.  foto © paul kriele, 21 juli 2020.

Directeur Rein de Laat is benieuwd wat er dan na sluiting voor in de plaats komt. ‘Mijn functie staat niet ter discussie, legt hij uit,’ want ik werk voor 15 gemeenten in Noord-Oost Brabant. Met hen verandert er niets. En.. we hebben een website. www.bezoekdenbosch.nl. Die moet in de lucht blijven. Het zal er op neerkomen dat we een soort dienst verlening worden,’ aldus De Laat.
De directeur is van plan de gemeente te verzoeken de Moriaan, vanwege haar functie als bezoekerscentrum, nog een jaar in functie te houden. ‘Er stappen jaarlijks 150.000 toeristen ons pand binnen. Dat kunnen ze niet laten lopen,‘ zegt Rein de Laat. ‘Daarom ben ik daarover met City Marketing in onderhandeling. Tja, en wat te doen met de 20-30 vrijwilligers die bij de VVV werken..? Kortom: de functie van de VVV draagt bij aan de gastvrijheid van de stad!’

Toeristisch informatiecentrum van 'De Kring Vrienden'
De Laat verwijst daarom ook naar De Kleine Winst op Markt 29 waar de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch over ruim een jaar naast een atelier van Jeroen Bosch, een museum op de begane grond de balie ook als toeristisch informatiecentrum gaat inrichten. Ook al sprak Jo Timmermans dat in eerste aanleg tegen. [Zie ook Pand De Kleine Winst wordt ticketbureau voor De Kring  artikel dd. 28 mei 2019].

VVV de nek omgedraaid
De gemeente ziet niets meer in een Bossche VVV, laat staan een Meierijsche opzet. Tenminsten niet meer in de bestaande opzet en huidige leiding. Daar voor in de plaats komt  een organisatie onder de naam City Marketing. Daar wordt overigens al jaren aan gewerkt en pas dit voorjaar [2019] meer duidelijkheid aan gegeven. Onder de naam Den Bosch Partners gaat eerst een kwartiermaker de marketing opstarten. 
 
VVV-kantoor in de Moriaan.
VVV-directeur Rein de Laat.


foto's © paul kriele, 4 februari 2010 p[r.] en 30 mei 2012.

Het is langer bekend dat de gemeente helemaal niet tevreden is met de activiteiten en de uitstraling van de VVV onder leiding van de te vaak afwezige Rein de Laat. Die mening heerst niet alleen bij de gemeente, maar heerst ook breed in de samenleving en bij de Bossche politiek.
>>Zie de opmerking hierover onderaan het artikel.
Maar De Laat plaatst zich juist als de motor en vernieuwende drager van het Bossche toerisme. De Laat beweert ook steun te krijgen van de omliggende gemeente in de Meierij. Daar bovenop strooit hij met getallen met enkele nullen die de VVV-, websitebezoekers en de verkopen in de VVV-winkel moeten bewijzen..… Temidden van al die records/verdiensten [voor de stad] plaatst de directeur zichzelf. Het kan niet anders dan een reactie zijn op het BD-artikel: ‘Gemeente draait voor de VVV de geldkraan dicht’.

Opmerking: Rein de Laat heeft twee maal over de inhoud en ook over de opstelling van de redacteur teruggebeld. Uiteindelijk vroeg hij om de vet en kursief afgedruklte zin uit het arikel te halen.
Behalve dat De Laat pas nu, een jaar na publicatie op dit deel van boven staand artikel reageert, is merkwaardig. De redactie registreert hier wat door nauw bij communicatie en stadspromotie betrokken personen,  als individu, of als ambtenaar, of vanuit een organisatie, wordt geregistreerd. 
 

Terug naar boven