Eindlijk aanpassing de Moriaan aan VVV-bestemming

Printerversie
Gepubliceerd op: 06-11-2009 | Gewijzigd op: 06-11-2009
Een plan van tien jaar geleden, dat het ook niet haalde: een transparante aanbouw langszij het pand dat opgewaardeerd zou worden tot bezoekerscentrum.
 
'Oudste' stenen Bossche huis van 1224.
foto © paul kriele,  1 september 2008.

De Moriaan, daterend van rond 1224, ondergaat een ingrijpende verbouwing. Die mogelijkheid komt in zicht  nu de monumentenstatus ondergeschikt is gemaakt aan een publieksvriendelijk gebruik.
De verbouwing houdt in het plaatsen van twee liften, een voor het publiek aan de rechter buitenzijde en een - voor de medewerk[st]ers - in het gebouw.
De provisorische 'hokjes'  [dienstruimten], die in de jaren 60 achterin het pand zijn opgezet, vervallen doordat de kantoren naar de etages verhuizen.
Lang heeft het geduurd vooraleer gemeentelijke commissies [o.a. Welstand] hun goedkeuring aan de verbouwing van dit monumentale pand konden geven. 

De aanpak, die past in de nota 'Integrale Visie Toerisme 's-Hertogenbosch', staat op de agenda van de gemeenteraad gepland voor komend voorjaar wanneer gesproken wordt over het economisch en toeristisch aspect van de stad. Het plan moet in zijn geheel nog in procedure komen.