De stad wordt nog aantrekkelijker voor toeristen

Printerversie
Gepubliceerd op: 08-02-2010 | Gewijzigd op: 10-02-2010
Een moeilijk toegankelijk VVV-kantoor dati inwendig ook niet erg goed wordt benut.

foto © paul kriele, 4 september 2008.

Den Bosch wil met betrokken partijen** het toerisme in de stad versterken, o.a. door een langdurig verblijf van toeristen te stimuleren en het beter aanbieden van de diensten van de VVV in de Moriaan, waarvan de accommodatie en de service verbeterd wordt. Zie ook bericht aanpassing VVV dd.6-11-2009.
Ook komt er een vestingwerkeninformatiecentrum op de Grote Hekel en wordt de congresfunctie [Brabanthallen] versterkt.
In de stad zullen digitale portalen verschijnen met informatie over accomodaties [o.a.hotels en musea] en evenementen. Vanmiddag - maandag 7 februari 2010 - ondertekenden de partijen** in het stadhuis hierover een convenant.

's-Hertogenbosch wordt jaarlijks bezocht door ruim 1 miljoen bezoekers die samen meer dan 3,5 miljoen bezoeken afleggen.
In juni 1992 is de gemeente gestart met het Centrummanagement met als doel het functioneren van de binnenstad te versterken.
De Deelnemers van het Centrummanagement zijn:
- Hartje 's-Hertogenbosch
- Koninklijke Horeca Nederland (KHN), afdeling 's-Hertogenbosch
- Centrale Vereniging Ambulante Handel afd. 's-Hertogenbosch
- Vereniging voor Beleggers Binnenstad Den Bosch (VVB Den Bosch)
- Gemeente 's-Hertogenbosch

** Convenantparticipanten: Gemeente, VVV, Hartje 's-Hertogenbosch, de Musea, de hotels, Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch, Brabanthallen, de horeca, de Culturele instellingen.