Tennisvereniging Bastion Baselaar

Printerversie
Gepubliceerd op: 19-09-2005 | Gewijzigd op: 22-02-2012
75 jaar Bastion Baselaar
Frans Vervoordeldonk: de vertrekkende en komende groundsman 26 maart 2002
De historie
Raad stemt in met verhuizing - 19 april 2005
Verhuizing tennispark  25 september 2002
---------------------------------------
Bastion Baselaar 75 jaar 19 september 2005.

Het paviljoen van Bastion Baselaar op het sportpark De Vliert onder Hintham.
Rechts:
De locatie De Vliert met baan 1 en het paviljoen.

De tennisvereniging Bastion Baselaar bestaat in oktober 2005 75 jaar. De club werd opgericht op Bastion Baselaar aan de Hekellaan, uit een fusie van drie kleinere Bossche tennisclubjes. Bij een dreigende aanleg van de stadsgracht [!] moest de club kort voor de oorlog, gedwongen door de gemeente, verhuizen. Eenmaal vertrokken viel die dreiging weg en vestigde zich in 1947 de nieuwe tennisvereniging De Pettelaer.
Het driekwart jubileum van de oudste Bossche tennisvereniging wordt gevierd in het weekeind van 31 september –2 oktober, behalve een receptie [312 september 2005] os er een tennisclinic met Paul Haarhuis [2 oktober 2005], een feest [1 oktober 2005], een toernooi, is er voor [jeugd-]leden ook een optreden van de rapper Brace. 

Links: Opnamen van de opening in 1952 van de tennisbaan, locatie De Vlier.t
Boven: Een actiefoto van baan 1 op de locatie De Vliert met zicht op het paviljoen, zoals dat nu nog bestaat.

 


Afscheid groundsman bij tennisclub 
26 maart 2002.
Frans Vervoordeldonk neemt Paaszaterdag [30 maart 2002] afscheid van de BTC De Pettelaar.
Frans bij zijn afscheid op 30 maart 2002. Rechts met voorzitter van BTC De Pettelaar Jan Erik de Wildt.
foto' s © marc smits.

Een definitief afscheid, want groundsman Frans heeft al eerder als een Heintje Davids aangekondigd op te stappen. ‘Dit keer stop ik echt,’ zegt Frans die nu zelf eens van het leven wil gaan ‘profiteren’. Zijn naderende 68ste jaar [mei 2002] en de zorg die hij aan echtgenote Agaath wil gaan besteden zijn de achterliggende redenen.
Alom actief, maar nu in ruste, zegt-ie om ons Agaath te gaan verzorgen!
foto © marc smits

Zaterdagmorgen 30 maart staan de chocoladebollen klaar. Het zal zeker geen ‘In de hoofdrol’ [bekend tv-programma van Mies Bouman] *** worden, zoals dat bij zijn vertrek en terugkeer naar stadion De Vliert door privatisering van het tennispark [voorjaar 1987] gebeurde.
Na een dip met zijn gezondheid [1991] keerde hij acht jaar geleden als groundsman terug bij de tennisclub. In 2000 kon hij het wat rustiger aan gaan doen door de inzet van collega Toon Pijnenburg.

De groundsman van 'de Pettelaer' die na jaren trouwe dienst zijn hobby vaarwel zei. 
foto © paul kriele, 28 augustus 1998.
 

Frans was, als terreinknecht bij de gemeente, al vanaf 1971 als vervanger en vanaf 1976 als vaste groundsman werkzaam in het tennispark op Bastion Baselaar.
Van Frans- met als bijnaam de sleper -is hier een van zijn kunstwerkjes getoond.
Frans staat voor dag en dag en soms ook in de winter klaar voor de x-honderd leden van BTC de Pettelaer
.
foto © marc smits 2001.

De historie
Van een paar jaar geleden bij het jubileum van BTC de Pettelaer [sjiek geschreven met a -e toen ze daar nog adel onder de leden hadden..] dateert deze foto.
Frans gaat beneden aan de stadswal van de Hekellaan door als vrijwillige grondmol ! Er lopen daar bij die gedempte stadsgracht blijkbaar ook watermollen rond. De bijna 86-jarige heeft meerdere titels op zijn naam staan. Zover heeft zijn voorganger bij de Pettelaar- wijlen Bart van Engelen- het niet geschopt. Behalve de officiële titel van groundsman, staat op zijn aanstellingsbrief: terreinknecht en in 1987 kreeg hij de ere-titel mee, die elke man bekend voor komt, 'lid voor het leven'.
Het tennispark staat bekend om zijn ongenode gasten: vogels van diverse pluimage, viervoeters en tweebeners die opdoemen als de lichtmasten buiten werking zijn.

Frans laat hier een van zijn favorieten uit..
foto  © marc smits

*** ' In de hoofdrol' was een special, opgezet door de tennisclub rond hun groundsman. De tennisclub had dat opgezet bij gelegenheid van Frans' afscheid door privatisering van de tennisbanen aan de Hekellaan. Frans keerde terug naar zijn ouwe stek : stadion de Vliert.
Voor Frans was die vertoning dé belevenis van zijn leven. In een flitsend spel presenteerden zich voor het voetlicht vele collega's en sportvrienden van Frans : van FC Den Bosch, Stadion De Vliert en vele andere vrienden.
Jeanine van de Camp was toentertijd de ' Mies Bouman' die het ludieke spel presenteerde.

>>>>Frans is weer terug... [augustus 2002] al was het alleen maar om Jan Peltzer een beetje ondersteuning te geven...
-------------
Uitvoerige informatie over de parkeergarage staat op de pagina vestingwerken : 

Raad stemt in met parkeergarage en verhuizing tennisclub BTC - 19 april 2005
Het heeft wat kruim gekost, maar na schermutselingen en vragen over en weer ging de raad om even over 21.00 uur vanavond 19 april 2005-ook nog na een korte schorsing om de gemoederen te bedaren [..] akkoord met het bestemmingsplan Stadswalzone Zuiderpark. Ofwel de ondergrondse parkeergarage [Vonk –en Vlamterrein] en de verhuizing van de tennisclub de Pettelaar naar de zijde Coornhertstraat. Soms lijken politici net mensen en helaas -geen uitzondering - soms ook op kinderen die elkaar proberen de loef af te steken, of elkaar verwijten dat ze niet ‘consistent’ zijn.
Kampioen vragensteller Paul van de Krabben kreeg al in het begin van de raadsvergadering een reprimande van de burgemeester toen hij ’op elke zin een vraag stelde’.  

Amper was het debat door de strak leidende burgemeester Rombouts geopend, of de amendementen en moties rolden over de lessenaars.
Criteria waren de milieunormen [brandstof, luchtkwaliteit en uitlaatgassen] die op dit bestemmingsplan beklemmend werken en straks wel eens het struikelblok kunnen betekenen als de beroepsprocedure [bezwaren omwonenden] bij de Raad van State eindigt. Ook draaide het om de transferia en de parkeernormen. ‘Het een [garage] vult het andere [transferia] aan,’ aldus wethouder Eugster-in-de-verdediging. En wat de afgewogen verkeersbewegingen zijn: daar gaat het om een autoluwe binnenstad te bereiken.’
Een sterk verkleind parkeerterrein en minder banen voor BTC [amendement PvdA en Groen Links] haalde het niet, zo bleek na de schorsing. Maar wel de motie van Groen Links die zich richtte op die milieunormen en de compensatie ter verbetering van de luchtkwaliteit, waarvoor het College zich sterk zou maken.
De alternatie ondergrondse parkeergarage van ontwerperTon Kuyten kwam nauwelijks ter sprake. ‘Dat plan voldoet niet vanwege de meerdere ingangen,’ aldus Eugster.
Op de fracties van Leefbaar ’s-Hertogenbosch/Rosmalen, De Stadspartij, Bosch Belang en de Socialistische Partij na, stelde de raad het bestemmingsplan Zuiderpark-Stadswalzone vast.

Verhuizing tennispark [commissievergadering 25 september 2002]
Omwonenden : tegen parkeergarage en tegen verhuizing tennisclub
Voorafgaand aan de commissievergadering Ruimtelijke Ordening en Beheer was er woensdagavond 25 september 2002 een inspraakavond over het ontwerp bestemmingsplan Zuiderpark stadswalzone.
Voor een goed gevulde aula van het St.Janslyceum [130 aanwezigen] viel af en toe boehgeroep te horen als er instemming voor de verhuizing van de tennisclub klonk, maar merendeels was er respect voor elkaars mening. Die werden vertolkt door omwonenden van de Coornhertstraat [o.a. Hendriks] die te maken krijgen met meer verkeer en een tien tennisbanen voor de deur.
Als je in je plan dan toch over zichtlijnen praat dan moet je zeker geen hekken en hagen rond een nieuwe tennisbaan gaan aanleggen..[onder meer Guus Gottmer].
Mevrouw mr. L. Stieger betreurde het dat de Belangen Behartiging Zuid -die zich hier ondergeschikt maakt aan de wijkraad- moet wijken voor het algemeen belang. De snelst groeiende Rugbyclub, zo suggereerde zij, kan verhuizen naar de velden achter het St.Janslyceum, een vaker gehoord standpunt.
Voorzitter Doevendans van de wijkraad Zuid beklaagde zich er nog eens over, dat zijn stichting niet was benaderd. De wijkraad is tegen aantasting van het Zuiderpark, tegen aanleg van een horecapunt op Bastion Baselaar, voor doortrekking van de gracht én voor aanleg van een transferium ipv een parkeergarage én voor verplaatsing van de clubs naar sportvelden elders.
Doevendans die aanzienlijk meer verkeersbewegingen vreesde, verwees naar het gebied Kruithoorn waar de infrastructuur al aanwezig is.
Mr. P. Hendriks, die sprak over een peperduur plan, stelde evenals zijn buurman Guus Gottmer, dat beide clubs het Zuiderpark zijn ontgroeit. Ze nemen eenderde van het Zuiderpark in beslag en maken het ontoegankelijk. De sportlocaties en speelveldjes langszij de Jacob van Maerlantstraat liggen te dicht bij de woningen, aldus Hendriks. Het plan wordt beter als de clubs naar Meerendonk of lyceum verhuizen.
Guus Gottmer kreeg applaus toen hij zei dat het nieuwe BTC-park een storend element wordt in het Zuiderpark. Gottmer vreest verzakkingen door de bouwput en verwacht door het dure plan hogere gemeentelijke aanslagen.
Tom Kuyten, ook uit de Coornhertstraat gaf het restauratieplan een pluim, maar bleef tegen een garage van die omvang, tegen behoud Rugbyclub en tegen nieuwe locatie tennisclub waardoor het zicht op de wal wordt ontnomen. Kuyten mist onderzoek bezettingsgraad tennisbanen en parkeergedrag. BTC wordt een themapark, aldus de inspreker die zijn korte betoog samenvatte met: er genieten er meer van het dierenpark dan er werkelijk tennissers zijn…
De deputatie van BTC de Pettelaar stond olv voorzitter Jan Erik de Wildt. De Wildt onderstreepte de actieve rol die de club al 56 jaar op deze locatie- in Zuid -met ook leden uit de binnenstad - speelt. Zijn opmerking dat BTC na 12 jaar overleg in een loyale houding met verbanning wordt beloond werd later door mr. Peter Claessen van D’66 weerlegt. Claessen vindt dat de politiek BTC niet nog langer in de kou kon laten staan. Zeker niet, aldus wethouder Eugster in haar slotantwoord, als we nog tot 2009 op de aanleg van de Meerendonk moeten wachten waar overigens ook huizen zijn gepland. Eugster die zegt dat het park niet kleiner wordt, gaat op suggestie van Frans van Gaal [Stadspartij] de mogelijkheid van exploitatie door derden [PPP] onderzoeken.
Hoewel met rackets en – beschut- in tennishirts en shorts gekleed, bleef een demonstratie van de tennisdeputatie uit.
De volgende inspraakavond is in de Meent op 15 oktober 2002.
© paul kriele, 25 september 2002


Terug naar boven