Supporters nemen zitting in bestuur FC Den Bosch

Printerversie
Gepubliceerd op: 04-06-2011 Een groep zeer betrokken supporters van FC Den Bosch heeft besloten toe te treden tot het bestuur van de stichting ‘Met heel mijn hart’ danwel deze stichting actief te gaan ondersteunen in de breedste zin. Deze stichting gaat bij een akkoord van de Gemeente volgens plan 60 % van de aandelen van de op te richten FC Den Bosch N.V. houden en wordt daarmee een belangrijk orgaan binnen de Bossche voetbalclub. Zij nemen tevens verantwoording voor zowel pragmatisch als beleidsmatige ondersteuning van de club.
Het initiatief om een groep supporters te laten participeren in het bestuur van deze stichting wordt binnen de club breed gedragen. Ook Jan Schouten, beoogd oprichtingsvoorzitter van de stichting 'Met heel mijn hart', staat positief tegenover het initiatief.
Actieve deelname van supporters sluit perfect aan bij de visie van de gemeente die graag ziet dat de club wordt teruggegeven aan het volk, de supporters dus. Het draagvlak is zo immers groter en zal ook sneller blijvend groeien in de maatschappij. De groep bestaat uit supporters en sponsoren uit alle geledingen van de club, van de Sponsorsociëteit,  (Young) Businessclub, actieve jeugdvrijwilligers en fanatieke supporters.

Door toetreding tot de stichting ‘Met heel mijn hart’ kan men actief invloed uitoefenen op het te voeren beleid binnen de club. Daarbij staan normen als clubcultuur en de relatie met de stad en regio als vanzelfsprekend hoog in het vaandel.