D66 vraagt B&W over verkapte subsidies aan FC Den Bosch

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-02-2012 In vervolg op een  geamendeerd raadsvoorstel [juni 2011]  werd per direct  aan FC Den Bosch € 1,4 miljoen beschikbaar gesteld als vergoeding van verplaatsingskosten. Daarbij zat ook een bedrag voor de aanleg van nieuwe trainingsvelden.

D66 vernam dat FC Den Bosch voorlopig aan de Jan Sluytersstraat blijft spelen. Daarom vraagt de fractie per brief aan het College van B&W of zij daar nog wat aan doet en wat vindt zij -als FC Den Bosch jeugd -niet verhuist, of er dan sprake is van een verkapte subsidie?