Een ton van gemeente voor FC Den Bosch' supportershome

Printerversie
Gepubliceerd op: 07-02-2013 De gemeente draagt met een ton bij aan de verbetering van het supportershome van FC Den Bosch, dat gelegen is achter de Oosttribune van het stadion De Vliert. Dat bedrag van € 100.000 was al wel in de begroting opgenomen. De raad moet er nog haar fiat aan geven.

Verklarende  toelichting
De vaste aanhang van de FC den Bosch maakt nu in belangrijke mate gebruik van de oude Oosttribune van het stadion de Vliert. De ontvangstmogelijkheden en de supportersvoorzieningen steken schril af tegen de rest van het stadion. Het supportershome is te klein en versleten, de toiletvoorzieningen te beperkt. Er is te weinig ruimte voor de uitgifte van versnaperingen en het ontvangstplein is onhandig ingedeeld en te klein.

De Stichting ‘Met heel mijn Hart’ is actief betrokken geweest bij de recente reddingsoperatie van de BVO FC den Bosch. De FC is daarmee teruggegeven aan het volk. De Stichting vertegenwoordigt de brede betrokkenheid bij de FC en ziet als taak deze betrokkenheid in goede banen te leiden. De recente gebeurtenissen bevestigen, dat ondersteuning van dit streven gewenst is. Een van de initiatieven is het verbeteren van de ontvangstmogelijkheden aan de Oostzijde van het Stadion
.