Uitbreiding hockeyvelden aan Oosterplas

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-12-2009
Oosterplas met botenhaven.
foto © gerard monté, 5 augustus 2006.
foto © marc venrooij 4 oktober 2007

Na veel lobbyën mag de Hockeyclub 's-Hertogenbosch gaan uitbreiden. De gemeente heeft een extra potje aangesproken van € 3,6 miljoen om dat project mogelijk te maken. Als argument wordt gegeven, dat het een topsportclub is en de grootste buitensportvereniging in de stad.
Door draaïng van de bestaande hockeyvelden, het benutten van een extra ruimte bij de nieuwe parkeerplaats van de Tennis Vereniging Oosterplas, bij de hondentraining en door het kappen van een deel van het Sparrenbos, kan Hockeyclub 's-Hertogenbosch antwoord geven op de noodzaak tot uitbreiding. Die volgt uit een wachtlijst van 400 jonge hockeyaspiranten boven op het bestaande ledenaantal van 2.000.
Dat complex krijgt er twee hele en een half-[oefen en kinder-] hockeyeld bij. Daarnaast bestaat het nieuwe ingedeelde terrein uit twee watervelden [voor topsporters] en vijf gewone kunstgrasvelden. Ook is er een ruimte gecreëerd voor tribunes.
De hockeyvelden komen nu dicht tegen de verbrede A2 te liggen. Daarom wordt de bebossing verdicht. Ook  de verlichting krijgt een zodanige installatie dat die geen hinder kan opleveren voor de omgeving.
Pas na de seizoensstop van 2010 gaat dit plan, dat nu ter inzage ligt, beginnen.