Nieuwe diaken Willem Renders

Printerversie
Gepubliceerd op: 08-11-2014 | Gewijzigd op: 08-11-2014
Zaterdag 8 november 2014- vond om half elf in de Sint Jan een diakenwijding plaats door hulpbisschop Rob Mutsaerts*.

>>Zie bericht Wijding van drie diakens in Sint Jan dd. 5 november 2014

Diaken Willem Renders wordt in de deuropening van het bisschoppelijk paleis op de Parade kort na de wijding gefeliciteerd door een van
de 'huishoudelijke hulpen' van de
bisschop.

foto © paul kriel, 8 november 2014.

De drie diakens zijn: 
-Piet de Jong [*Oss, 1942] was werkzaam geweest als adjunct-directeur van de Pabo en als directeur van een lerarenopleiding. De vader van twee kinderen is sinds enkele jaren weduwnaar.

-Willem Renders [* Dolcedo/Italië,1980] was woonachtig in Italië en ging daar naareen middelbare] school. Na een voltooide studie elektrotechniek in Nederland startte hij de priesteropleiding in het Sint-Janscentrum.

-De gehuwde Alexis Szejnoga, 38 jaar die al pastoraal werkzaam was en voortaan voltijds als diaken gaat werken in Berkel-Enschot.

Piet de Jong en Willem Renders hopen in mei 2015 samen met Herman Schaepman de priesterwijding te ontvangen.