Pas nu komt bisdom met persbericht ziekte bisschop Hurkmans.. ..

Printerversie
Gepubliceerd op: 03-12-2014 | Gewijzigd op: 03-12-2014
Het bisdom meldt na anderhalve maand* ziekte van bisschop Hurkmans:
Sinds enige maanden is mgr. Hurkmans ziek en wordt hij node gemist in het bisdom. Er is tot nu toe nog geen goede berichtgeving geweest, omdat er te veel onzekerheden waren en het misschien niet zo lang zou duren. Veel mensen vragen hoe het met hem gaat.
* Zie bericht van Bastion Oranje op 23 oktober 2014: Bisschop Hurkmans tijdelijk uit functie

Hurkmans is nu 16 jaar bisschop van 's-Hertogenbosch. In die tijd kreeg de bisschop drie maal te maken met een functie-uitval door - in 2007 een hernia en in 2010 rugklachten en vermoeidheid.

Bisschop Hurkmans die al eeerder verlof nam en voor 'vakantie' naar een logeeradres in een Duits klooster vertrok.
 
De bisschop heeft last van vermoeidheid en achtereenvolgens kwamen er fysieke klachten naar voren: lage bloeddruk, suizingen in het oor (tinnitus) en onlangs een slecht werkende schildklier. Vooral dit laatste kan de vermoeidheid goed verklaren.

Mgr. Hurkmans heeft nog geprobeerd zijn werk te hervatten, maar hij merkt dat hij meer tijd nodig heeft en zichzelf rust moet gunnen en geduld.
Op de achtergrond is hij aanwezig en houdt nauw contact met zijn meest directe medewerkers.

Het is het nog te vroeg om zijn werk opnieuw op te nemen, aldus een verklaring van vicaris-generaal Van den Hout.