Bisschop Hurkmans heeft nieuwe priesterraad bekrachtigd

Printerversie
Gepubliceerd op: 11-12-2014 | Gewijzigd op: 14-05-2017
Bisschop Hurkmans heeft nieuwe priesterraad bekrachtigd. Die raad is een vertegenwoordiging van alle actieve en gepensioneerde priesters van het bisdom en heeft als taak ‘de bisschop in het bestuur van zijn bisdom te helpen bij het pastoraal welzijn van de gelovigen.’*
De priesterraad bestaat uit twintig leden: zonder meer de [twee] vicarissen-generaal en elf leden die door de priesters in het bisdom worden gekozen en de resterende zetels die de bisschop zelf invult.


De nieuwe priesterraad bestaat uit:
de vicarissen –generaal Ron van den Hout en mgr. Rob Mutsaerts.
De pastoors of pastores: C. van Aken [Rosmalen], S. Barberien [Diessen], Ch. van Beurden [Den Dungen], J. Campos [Handel], M. Claes [Wijchen], M. Dorssers [Waalwijk], J. Goris [Eindhoven], D. Hedebouw [Drunen], J. van der Maazen [Geldrop], C.S.J. Michael [Schijndel], H. Rikhof [H. Landstichting], P. Scheepers [Berkel-Enschot] H. Schilder [Tilburg] en N. Swagemakers [Nijmegen] en rector F. De Rycke [’s-Hertogenbosch]..
 
en de gepensioneerd vicaris mgr. J. Schröder, evenals de gepensioneerd pastoor G. Küppers uit Cuijk en de gepensioneerd pastor L. Verhoeven uit- Eindhoven.

*Het bisdom kent sedert bisschop Jan ter Schure geen lekenraad meer. Die was naast de priesterraad, in september 1968 door mgr. Jan Bluyssen ingesteld om de gelovigen inspraak te geven. Een gevolg van het Tweede Vaticaans Concilie….
Ten tijde van dat Concilie waren die inspraakraden als overlegcommissie ! aangewezen.