Orthense Harmonie weer - even - welkom in Salvatorkerk

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-12-2014 | Gewijzigd op: 23-12-2014
Het wordt een beetje verwarrend:  het bisdom besloot pas onlangs de San Salvaror kerk op het Schaarhuisplein in Orthen per direct te sluiten. Parochianen* kunnen voortaan in  Empel ter kerke gaan..  stond er bij.
De Orthense Harmonie met Kerts voor één
keer terug in Salvatorkerk...

Dat bericht kwam kort voor de Kerst. Dat betekent dat de traditonele kerstdienst-morgenavond, woenssdag 24 december 2014-  kwam te vervallen. De Orthense harmonie, voor wie het een traditie was een bijdrage aan de kerstviering te leveren, liet haar optreden toch doorgaan, maar dan noodgedwongen vóór op het kerkplein .. ..
Maandag 23 december berichtte het bisdom dat de kerk met kerst toch -even- open gaat en de Harmonie in de kerk haar jaarlijkse uitvoering kan doen.. Met deze 'geste' lijkt ook nog eens een openlijk protest tegen de kerksluiting voorkomen te worden. De 87-jaar bestaande harmonie treedt nu woensdagavond 24 december 2014  vanaf 19.00-19.45 uur op voor een - aldaar laatste -kerstconcert.

-------------------------
*De San Salvator hoort bij de elf  Bossche kerken, waarvan er al vier zijn gesloten Zij allen vielen/ vallen onder de Pastorale Eenheid H. Maria en H. Johannes. Na de sluiting van de Orthense kerk zijn er nog tien overgebleven.

**Parochianen in Orthen: Niet te verwarren met de afgescheiden min of meer 'moderne' geloofsgemeenschap,de 'San Salvator in Beweging', die elders aan de Eigenweg bij Cello een alternatieve kerkzaal vond.