H. Hartkerk na een plechtige mis gesloten

Printerversie
Gepubliceerd op: 01-02-2015 | Gewijzigd op: 01-02-2015

De H. Hartkerk gelegen achter de Graafseweg
ging zaterdag 31 januari 2015, na
een  plechtige viering, definitief op slot.


foto © toine janssen, 31 januari 2015.

Met een plechtige H. Mis door vier pastores gecelebreerd, onder wie plebaan Gert Jan van Rossem, werd zaterdagavond 31 januari 2015 officieel de H. Harterk in de parochie Graafsewijk gesloten. De viering werd bijgewoond door maximaal  50 gelovigen.
De dienst werd opgedragen door onder meer plebaan Gert Jan van Rossem, pastor Schepers en kapelaan Patrick Kuijs.
Het H. Hartkoor  verzorgde de liederen.
-Boven: De misviering en de H. Communie.
-Rechts Een afscheidsgroet op het einde van de Mis
.

foto's © toine janssen, 31 januari 2015.