De binnenstadsparochie 'Maria / H. Johannes' sluit drie kerken

Printerversie
Gepubliceerd op: 11-03-2015 | Gewijzigd op: 11-03-2015
Er gaan - weer - drie kerken dicht. Voor de San Salvatorkerk en de HH. Hartenkerk was dat al bekend. Sluiting van de H. Catharinakerk volgt binnenkort. In een persbericht heeft het bestuur van de Bossche H. Mariaparochie [voorheen St. Jan] dat laten weten. Bij het ter verkoop plaatsen horen ook alle bijgebouwen.
De motivatie is: dat de financiën van de Bossche pastorale eenheid zwaar onder druk staan. Andrzijds wil het bisdom de  kerkgemeenschap in de stad  veilig te stellen.
Er blijven alleen hoofdkerken over,  waar de Eucharistie wordt gevierd. De overige kerken worden “kapelkerken” waarvoor naar een herbestemming wordt gezocht.

Inzicht in herbestemmingsmogelijkheden

Afdeling Bouwzaken van het Bisdom heeft op verzoek van het parochiebestuur en in samenspraak met de gemeente per kerk een “bidbook” met info over de individuele kerken, herbestemmingspotenties en de te volgen procedure opgesteld. 
Op de website van de pastorale eenheid H. Maria en H. Johannes staat meer info: www.mariajohannes.nl