Laatste H. Mis door sluiting Sint Cathrienkerk

Printerversie
Gepubliceerd op: 29-06-2015 | Gewijzigd op: 29-06-2015
Deze editie van de Sint Cathrien werd in 1917 gebouwd, maar ze heeft
een laat middel eeuwse voorganger.

foto © toine janssen, 27 juni 2015. 

De Sint Cathrienkerk in de binnenstad is voorlopig de laatste kerk die het bisdom sluit  vanwege een beperkt kerkbezoek en een te hoog oplopende kosten. Zaterdagavond was er een plechitge eucharistieviering in de circa 100-jarige kerk, waar circa 50 gelovigen aan deelnamen. De dienst werd geleid door het parochieteam binnenstad met plebaan GertJan van Rossem, kapelaan Patrick Kuis en pastor Robert van Aken. 
Met ondersteuning van een gelegenheidskoor mntsolist Piet ten Hacken [77 jaar] en orgelklanken van organist Willem Hörmann, verliep de dienst in een serene  sfeer. 
Interieurhoekje van de bijna honderd jaar bestaand kerk die op de plek staat van een oud klooster van de Kruisheren.

foto © toine janssen, 27 juni 2015.

Na afloop werden de aanwezigen door de kerkbestuursleden Jan Jansen en Antoine Jacobs uitgenodigd voor een kop koffie. In de pastorie was er nog een intiem samenzijn en werd er nagepraat over de goeie tijden van 'de  Cathrien'. 

>>Voor de historie van de Sint Cathrienkerk zie pagina Cathrien dd. 19 augustus 2007.
 
Eucharistiegebed en consecratie vlnr kapelaan Patrick Kuis, plebaan Gertjan van Rossem en pastor Robert van Aken. foto's © toine janssen, 27 juni 2015.


Terug naar boven