Embregt Wever opnieuw aangesteld tot pastoraal werker

Printerversie
Gepubliceerd op: 12-10-2015 | Gewijzigd op: 01-06-2016
Bericht van 1 juni 2016:  Embregt Wever krijgt er als taak het missiesecretariaat bij
Het bisdom meldt dat de pastoraal werker  zich ook gaat inzetten op het taakveld missie en ontwikkeling. Wever gaat de landelijke kontakten onderhouden en de parochies daarover van dienst zijn.

Bericht van 12 oktober 2015 Embregt Wever gaat in de diakonie van het bisdom werken
De voormalige straatpastor Embregt Wever heeft weer zijn functie terug. Embregt is per 1 oktober 2015 aangesteld als pastoraal werker voor de diocesane diaconie. Voorheen was Wever ook al pastor, maar werkte toen de buitenlucht in dienst van het Pastoraal Uitzendbureau [PUB] aan de Buitendijk. Daar had hij toen te maken met zwervers en randgroep jongeren.*

*Wever stapte per 1 juli 2014 op omdat de samenwerking met het bestuur  van PUB niet meer vruchtbaar was, zei Embrfegt toenop twitter. Zie bericht Straatpastor Wever stopt. bericht dd. 7 mei 2014.

Embregt Wever opnieuw aangesteld tot
pastor maar nu in dienst van het bisdom
.

Embregt houdt zich bezig met het ondersteunen, enthousiasmeren en reactiveren van de diaconie en caritas in de nieuwe parochies. Hij heeft ruime ervaring in diaconaal en kerkelijk werk, laatstelijk als straatpastor in ’s-Hertogenbosch. Bovendien heeft hij in het verleden ervaring kunnen opdoen met het managen van veranderprocessen in het bedrijfsleven.
Embregt Wever  gaat kontakten onderhouden en leggen met parochies, diaconale werkgroepen en parochiële caritasinstellingen.