Onzekere toekomst Katholieke Jongeren Dagen [KJD]

Printerversie
Gepubliceerd op: 03-12-2015 | Gewijzigd op: 03-12-2015
 Op bijeenkomst van de jongerenafdeling van de Bisschoppenconferentie- het Officium Juventutis- in Utrecht werd door terugval, hoge kosten en minder betrokkenheid de onzekere toekomst van de Katholieke Jongeren Dagen [KJD] ter discussie gesteld.  Men gaat op zoek hoe dan nog wel aan deze KJD invulling kan worden gegeven. Daartoe 
wordt  vanuit het Officium Juventutis opdracht gegeven om nieuwe opties te onderzoeken. Het aanbod moet in ieder geval  zo goed mogelijk beantwoorden aan de vraag van de jongeren.
Als de resultaten van het onderzoek bekend zijn wordt een besluit genomen over de toekomst van de KJD.

Katholieke Jongeren Dag in 2014. De vraag is óf,
en hóe deze ontmoetingen kunnen worden voortgezet.

De vergadering had lof voor het initiatief van twee jongeren -Lars Gerfen en Bob Wegkamp - die op de laatste KJD via internet aan jongeren een oproep deden zich uit te spreken vóór de KJD.