Nieuwe bisschop Gerard de Korte stelt zich aan de pers voor

Printerversie
Gepubliceerd op: 05-03-2016 | Gewijzigd op: 07-03-2016
In het bisschoppelijk paleis op de Parade stond zaterdagmorgen 5 maart 2016 de nieuwe bisschop [vanaf 14 mei met H.Mis in St.Jan] de pers te woord.
Mgr. Gerard de Korte, vanaf 14 mei 2016
de nieuwe bisschop van 's-Hertogenbosch.

foto's © paul kriele, 5 maart 2016.

De vragen die uit de circa 25 aanwezige leden van de pers kwamen gingen vaak over de persoon, maar ook veelal over de toekomst van het bisdom, het team in het bisschoppelijk bestuur, en diens visie op de kerk en naar zijn stellingname inzake het bestuur[-lijke organisatie], de priesteropleiding en Brabant.
De Korte gaf wel aan dat het een onrustige week is geweest nadat de pauselijk nuntius, mgr. Cavalli, hem maandag 1 maart j.l. de benoeming persoonlijk kwam meedelen. 'Ik heb enkele nachten slecht geslapen..' Verhuizen geeft stress. "Ik was tevreden als bisschop in Groningen. Maar als de paus je vraagt, kun je alleen maar om gezondheidsredenen weigeren. Nou, die heb ik niet. Ik ben goed gezond.'

In die gedachten kwamen de kerkproblemen langs: 'minder gelovigen, minder middelen, ofwel een algehele krimp,' aldus De Korte. Dan heerst er nog een interne onzekerheid bij de katholieken, die in deze tijd sprakeloos staan en analfabeet zijn als het om de bijbel gaat…
Maar..., ik ben geen manager maar allereerst een bruggenbouwer, een herder die zijn kudde leidt.’
Ik citeer paus Franciscus : Liever een kerk die vuil is van de straat, dan ziek doordat zij teveel naar binnen is gekeerd.’

   Het bestuur van het Bossche bisdom naast
mgr. Gerard de Korte.
links hulpbisschop Rob Mutsaerts, mgr. De Korte, mgr Hurkmans en vicaris generaal Ron van den Hout
-Rechts: De pers was met circa 25 man/ vrouw aanwezig in de vergaderzaal kamer van het bisschoppelijk paleis.

foto's © paul kriele,  5 maart 2016.
 

De goedlachse De Korte wist meestal deze beleidsvragen op een diplomatieke  en vriendelijke manier te beantwoorden.
’Ik ga eerst kennismaken met mijn team, met priesters, diakens en pastoraal werkers in het bisdom en met de burgerlijke autoriteiten. Dan begin ik met gesprekken met maatschappelijke en kerkelijke organisaties in het bisdom en met Brabant. Ik wil niet afhankelijk zijn van verhalen.
Ik hoop ook op verbondenheid van de vele religieuzen in het bisdom.

Gaat u ook het Brabants praten of het Bosch..?, was de vraag.
'Ik ben geen Brabander. Maar ik was ook geen Fries toen ik in 2008 in het bisdom Groningen –Leeuwaren werd benoemd. Ik ken niet het Brabantse levensgevoel..'
De paus heeft er voor gekozen een outsider te benoemen. Ik ken het bisdom maar heel betrekkelijk. Maar ik vertrouw op een hartelijke samenwerking.'
Dat was een uiting die de nieuwe bisschop meermalen zal uitspreken in breder provinciaal en bestuurlijk verband.

Ook richting de protestanten, want De Korte staat bekend om zijn oecumenische gedachten, waar hij daadwerkelijk werk van maakt, had de bisschop enkele opmerkingen. ‘Ik zoek naar een diepe verbondenheid met onze protestantse broeders en zusters en ga de dialoog aan met anders gelovigen en mensen van goede wil.
Het zal een hele klus worden, maar ik neem er zeker dit jaar de tijd voor.
Dat doe ik in vertrouwen op God : dat áfgeleid is van mijn bisschopsmotto.
Ik hoop op een geloofsgemeenschap die een spiegel is van Gods vriendelijkheid. Als bisdom moeten we niet alleen getuigen, maar ook luisteren, mild en pastoraal bewogen.’

Recent verschenen boek van
mgr. Gerard de Korte:  'Geroepen tot hoop
.'

foto's © paul kriele, 5 maart 2016.

Gerard de Korte, de op 14 mei 2016 nieuw te installeren bisschop van ’s-Hertogenbosch, schreef onlangs het boek ‘Geroepen tot hoop’. ‘Juist ikzelf mag de goddelijke deugd van de hoop inoefenen. Ik wil werken aan een hartelijk en ook helder bisdom.’
De Korte zal bij zijn installatie het boek aanbieden aan zijn voorganger mgr. Hurkmans en aan mgr. Rob Mutsaerts, die volgens de geruchten en voorspellingen de nieuwe bisschop zou worden. Rob Mutsaerts, bleek uit vragen van de pers helemaal geen ambities te hebben om bisschop te worden. ' Ik sta liever op het tweede plan, 'aldus Mutsaerts.

Hulpbisschop Rob Mutsaerts antwoordde op een van de vragen van de pers dat hij liever op het tweede plan functioneert, ofwel geen kandidaat was voor de opvolging van bisschop Hurkmans.

Mutsaerts: 'Ik heb die ambities niet. Ook al zit ik op het tweede plan, het bevalt me  best.'

foto's © paul kriele, 5 maart 2016.

mgr. Antonius Hurkmans:
'In die 28 jaar heb ik wel wat deuken opgelopen. Maar ik kan in vrede gaan, want ik heb met niemand in de clinch gelegen De laatste tijd heb ik veel doorgebracht met bidden en bezinning.
Maar ik ga niet achter de geraniums zitten en ook niet achter het fornuis staan [een hobby van Hurkmans] en mij ook niet verbergen in mijn groententuin. Ik zie wel wat er op mijn pad komt..'

Antonius Hurkmans:
'Ik ga niet achter de geraniums zitten..'.

foto's © paul kriele, 5 maart 2016.

Vervolg Hurkmans:
Den Bosch is het grootste bisdom 1.000.000 tegen 100.000 gelovigen in Groningen. Hier in Brabant zijn veel plaatsen waar wat gebeurd neem bijv. de universiteiten in Tilburg en Eindhoven , maar ook in technisch en maatschappelijk opzicht is er veel te doen. Ik ben blij met de benoeming van De Korte. Ik bewonder hem dat hij de uitdaging met plezier aangaat .
Ik denk dat ik met mijn agneukwaal, waarvoor ik nu vier maanden medicijnen slik, te boven kom. Met deze revalidatie win ik steeds meer aan krachten.
Ik denk dat ik op een gezonde manier aan een nieuwe fase van mijn leven kan beginnen.’

Na afloop ging het bisdombestuur met de nieuwe bisschop een klim maken naar de luchtboogbeeldjes op de Sint Jan tezamen met CdK Wim van de Donk en burgemeester Ton Rombouts


-Links: Bisschop Antoon Hurkmans,
CdK Wim van de Donk, bisschop Gerard de Korte
en burgemeester Ton Rombouts staan in de dakgoot
van de St. Jan om de beeldjes te kunnen aanschouwen.

vlnr Commissaris der Koning Wim van de Donk, bisschop Gerard de Korte, burgemeester Ton Rombouts en bisschop Toon Hurkmans wandelen van het bisschoppelijk paleis naar de steiger aan de zuidkant van de St.Jan.
 
foto's © ramon mangold, 5 maart 2016.
Terug naar boven