Expositie en boek over mgr. Wim - roepnaam Rinie - Bekkers

Printerversie
Gepubliceerd op: 10-04-2016 | Gewijzigd op: 10-04-2016
Bij gelegenheid van de 50ste sterfdag van mgr. Bekkers, oud-bisschop van 's-Hertogenbosch, wordt op 8 mei 2016 in Sint Oedenrode een kerkdienst gehouden, een expositie geopend en een boek uitgegeven.
Mgr. Willem -roepnaam  Rinie - Bekkers.

*   Sint Oedenrode, 20 april 1908
 †  Tilburg, 9 mei 1966.

Op zondag 8 mei 2016/9.30 uur vindt in de Sint Martinuskerk in St.Oedenrode een jaargetijde plaats. Aansluitend trekt er een processie naar het graf van de geliefde en soms wat te vooruitstrevend Rooise bisschop, waarbij het gilde aanwezig zal zijn.
In de Martinuskerk wordt daarna een expositie geopend over mgr.  Bekkers zijn leven en bisschopsambt. Bij die gelegenheid wordt het door oud-rector en bisdomarchivaris  dr. Jan Peijenburg geschreven boek 'Bekkers, een gewone bisschop voor gewone mensen' gepresenteerd.
Na vijftig jaar is ook het bisschoppelijk archief over Bekkers openbaar...!

mgr. Wim Bekkers
Na zijn prieeterwijding op 10 juni 1933, begon Bekkers zijn loopbaan in 1933-1939  als kapelaan in de Bartjes. Vanaf 1939 was hij rector van verschillende instituten. Tussen 1948 -1956 was hij rector aan de meisjeskweekschool Concordia in Den Bosch.
In 1956 was hij korte tijd pastoor te Tilburg voordat hij in 1960 benoemd werd tot coadjutor van mgr. Wilhelmus Mutsaerts, zijn voorganger als bisschop van 's-Hertogenbosch. De wijding vond plaats op 12 februari 1957 in de Sint Jan.
Bekkers koos een wapenspreuk die hem kenmerkte:  'De liefde als wapen'.
Door ziekte overleed de Rooise boerenzoon op 9 mei 1966 in het St. Elisabethziekenhuis in Tilburg.
mgr. Jan Bluyssen volgde hem in dat jaar op.