Mgr. Gerard de Korte nieuwe bisschop van Den Bosch

Printerversie
Gepubliceerd op: 14-05-2016 | Gewijzigd op: 15-05-2016
Dit is het bericht van half twaalf dd. 14 mei 2016
Na 12.00 uur volgt - ivm embargo - de toespraak van mgr. Gerard de Korte.. zie hiervoor onder de foto's !

Om even voor elven op zaterdag 14 mei 2106 trok een lange stoet met -hoogwaardige -en gewone clerici, vanaf het Bisschoppelijk paleis op de Parade naar de Sint Jan voor de installatie van Gerard de Korte tot bisschop van 's-Hertogenbosch. De stoet  werd voorafgegaan door de Bossche Oude Schuts en de Ridders van het Heilig Graf.
Er bevonden zich alle [op mgr. Liesen van Breda na]  Nederlandse bisschoppen in de stoet en ook 'collega's ' van de oudkatholieke en protestantse kerk en van de Evangelisch Lutherse Kerk.

mgr. Gerard de Korte kort
voor zijn installatie onderweg naar de Sint Jan.
 

foto © paul kriele, 14 mei 2016.

In de Sint Jan waren van de 1500 ere gasten al oud CdK en oud premier Dries van Agt en oud Minister Ruding, en Hirsch Ballin, evenals CdK Wim van de Donk en burgemeester Ton Rombouts en al diens collega's uit Oost-Brabant aanwezig Ook oud kardionaal Ad Simonis, de abt der Norbertijnen uit Heeswijk Dinther en geestelijken uit het Rijk van Nijmegen, het Land van Maas en Waal en de Zuidelijke Betuwe, die tot het Bossche bisdom behoren, zijn genodigd.

Langs de korte route naar de Sint Jan was het niet druk, alleen bij de luidpoort stond een groot aantal toeschouwerds.In de stoet ook de Nederlandse bisschoppen [r-onder].

foto's © paul kriele, 14 mei 2016.


Gerard de Korte geïnstalleerd als opvolger Hurkmans

Zaterdag 14 mei 2016 werd mgr. dr. Gerard De Korte geïnstalleerd als nieuwe bisschop van ’s-Hertogenbosch. Tegelijkertijd werd afscheid genomen van Mgr. drs. A. Hurkmans.

Onder de 1500 genodigden was het volledige bisschoppenteam en een aantal bisschoppen uit België en Duitsland. Van andere kerken waren aanwezig bisschop Hein van de Evangelisch Lutherse Kerk van Kurhessen-Waldeck; aartsbisschop Joris Vercammen van de Oudkatholieke Kerk en dr. Arjen Plaisier, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland.
Meer dan 250 priesters, diakens en pastoraal werkers liepen mee in de stoet naar de kerk.

In de kathedraal waren ook wereldlijke gezagsdragers zoals oud premier Dries van Agt, oud minister Ruding en de CdK Wim van de Donk. Onder de talrijke burgemeesters was ook burgemeester Ton Rombouts evenals een groot aantal vertegenwoordigers van parochies en andere geledingen van het bisdom.
Sint Jan
Twee momentopnamen van de plechtige installatie van mgr. Gerard de Korte tot bisschop van 's -Hertogenbosch
.
foto's © ramon mangold, 14 mei 2016.

Homilie bisschop Gerard de Korte
In zijn preek, gebaseerd op de lezingen van de heilige van de dag, de apostel Mattias, verwees de nieuwe Bossche monseigneur naar diens voorgangers bisschop Bekkers, die precies 50 jaar geleden vanuit de Sint Jan werd begraven. Voor veel Bossche katholieken was Bekkers symbool van een hartelijke en gastvrije Kerk. De nieuwe bisschop roemde ook de grote inzet van zijn directe voorganger mgr. Hurkmans. Vele jaren heeft hij zijn beste krachten gegeven voor de priesteropleiding en het bisdom, zei De Korte

Bisschop De Korte riep de Bossche katholieken op iedere onvruchtbare verdeeldheid achter zich te laten. Het katholieke huis is groot er is ruimte voor meerdere accenten en verschillende vormen van spiritualiteit.

De nieuwe bisschop riep de katholieken van zijn bisdom op de verantwoordelijkheid van hun doopsel te erkennen. Het zijn “de jaren van de waarheid”. De huidige Kerk kent veel ouderen en relatief weinig jongeren. Voor de toekomst van de Kerk is het belangrijk dat katholieken niet alleen voldoende middelen voor hun geloofsgemeenschappen bijeen brengen maar ook hun talenten inzetten voor de opbouw van de Kerk.

Mgr. De Korte bracht de grote betekenis van de religieuzen in herinnering. Veel religieuzen hebben hun thuisbasis binnen het bisdom. Zij hebben een grote rol gespeeld bij de emancipatie van de katholieken, met name op het terrein van het onderwijs en de ziekenzorg.

In zijn preek noemde bisschop de Korte ook het belang van goede oecumenische samenwerking. Juist nu is het belangrijk dat christenen van verschillende tradities elkaar zoeken en vinden om op een geloofwaardige wijze leerling van Christus te zijn.

Tot slot verwees de nieuwe bisschop naar de grote rol van Maria in het leven van veel katholieken. Alleen al in de kathedraal van Den Bosch worden per jaar honderdduizenden lichtjes bij haar aangestoken. Even zovele gebeden komen zo via Maria bij God.

Woord van mgr. Antoon  Hurkmans
Aan het einde van de viering sprak Mgr. Hurkmans een dankwoord  uit. 'Ik ben vanaf nu de ouwe bisschop van Den Bosch,' zo begon Hurkmans die op 13 juni 1988 [30 jaar geleden] door paus Johannes Paulus II tot bisschop werd benoemd.

In zijn woord blikte Hurkmans terug op zijn werkzame leven in ’s-Hertogenbosch: Achtentwintig jaar lang stond hij in de dienst van de leiding. Dat waren hele mooie jaren waar bisschop Hurkmans dankbaar op terugkijkt, maar ook hele zware jaren in een Kerk en samenleving die grote veranderingen ondergaat. Steeds bleef Mgr. Hurkmans in de spanning staan en bleef trouw aan het in dienst staan van de eenheid.
Hurkmans noemde specifiek de start van het Sint Janscentrum en het roepingenpastoraal. Als bijzondere gebeurtenissen sprak Hurkmans over het Heilig jaar in 2000 en het Mariajaar in 2003 en het 450 jarig bestaan van het bisdom met een bedevaart naar Rome.
De ingrijpende reorganisatie van het bisdom was evenzeer noodzakelijk als pijnlijk, aldus sprak Hurkmans voor het laatst in de Sint Jan en noemde in zijn dankwoord onder meer zijn ouders, Luchesius Smits en mgr Lescrauwaet en zijn drie voorgangers.
Mgr. Hurkmans sloot af met een wens aan de nieuwe bisschop en het bisdom: Weet dat u aan elkaar gegeven bent om de Heer te verkondigen en om daarin te groeien in geluk. Dat wens ik allen toe.

Receptie

Na de feestelijke installatie in de Sint Jan was er in het Theater aan de Parade een geanimeerde receptie waar honderden mensen afscheid namen van Mgr. Hurkmans en Mgr. De Korte feliciteerden met zijn benoeming tot nieuwe bisschopTerug naar boven