Dankwoordjes mgr. De Korte en CdK Wim van de Donk

Printerversie
Gepubliceerd op: 14-05-2016 | Gewijzigd op: 15-05-2016
Twee momentopnamen van de plechtige installatie van mgr. Gerard de Korte tot bisschop van 's-Hertogenbosch.

foto's © ramon mangold, 14 mei 2016.
 

Aan het slot van de plechtige installatie van mgr. Gerard de Korte in de Sint Jan van zaterdag 14 mei 2016, een mis die twee uur duurde en waar circa 1500 genodigden in de kathedraal aanwezig waren, sprak mgr. De Kort nog even tot slot van de viering: 'Ik ga nu niet mijn preek herhalen, maar ik mag uitspreken herwin de verdeeldheid  en ga uit van het doopsel.
Op weg naar Pinksteren 2016 vragen we om de H. Geest die de kerk kan vernieuwen en dichtbij Christus kan houden.'

De Stoet terug naar Bisschoppelijk  Paleis
Theo Verbruggen van de NOS slaagt erin
de nieuw geïnstalleerde bisschop
Gerard de Korte wat quotes te ontfutselen
.

foto © toine janssen, 14 mei 2016.

Mgr . Antoon Hurkmans, de terugtredend
bisschop van Den Bosch, feliciteert bij het bisschoppelijk paleis aangekomen, alsnog mgr.Gerard de Korte met zijn benoeming
.

foto © paul kriele, 14 mei 2016.

Commissaris der Koning Wim van de Donk gaf in zijn dankwoord even een terugblik op 12 mei 1599 '...toen met het bisdom Mechelen, ook het bisdom Den Bosch werd gesticht. Maar we moeten vooruit kijken.
Sinds die tijd hebben kerkelijke en wereldlijke machten eeuwen lang hun verantwoording getoond voor de samenleving.
Ik wil u ook namens mijn collega's in Gelderland , waarvan een deel tot het bisdom Den Bosch behoort geluk en succes in onze samenwerking wensen.
Samenwerking is ook de geest waarin we werken. Grenzen dienen in onze samenleving ontkend te worden. We dienen elkaar te inspireren, zowel kerkelijk als wereldlijk,' sprak Van de Donk ook naar mgr. Hurkmans die hij dankte '..voor de buitengewoon plezierige verhouding die we hadden. In de geest van samenwerking gaan we -ondanks de verdeeldheid die we hebben voorbij zien komen- verder. Als Brabander zijnde willen we mee doen.'

De gelukwensen van mgr. Antoon  Hurkmans
aan diens opvolger
mgr. Gerard de Korte voor het Bisschoppelijk Paleis.
Beide Bossche bisschoppen bij aankomst op Parade 11.

foto's © paul kriele, 14 mei 2016.


Terug naar boven