Bisschop De Korte: Nieuwe benoemingen in bisdom

Printerversie
Gepubliceerd op: 07-01-2017 | Gewijzigd op: 07-01-2017
Volgens het  bisschoppelijk beleidsplan heeft mgr. De Korte enkele benoemingen* gedaan en andere leden van de bisschoppelijke organisatie in hun functie aangehouden.  

-Diaken Wilfred van Nunen is de nieuwe gedelegeerde* voor de permanente diakens geworden. 

-Voor de liturgie is na een  jarenlange inzet, afscheid genomen van pastoor Cor Mennen.
-Deken Vincent Blom, een oud lid van het  priesterteam van de Sint Jan neemt de fakkel van Mennen over. Vincent Blom was jarenlang ceremoniemeester van de bisschop.

-Nieuw is de aparte functie van gedelegeerde voor kerkelijke kunst. Dat wordt deken Frits Ouwens.

-Na het eerdere afscheid van dr. Antoine Bodar als gedelegeerde voor de universiteiten, gaat  De Korte voorlopig zelf die taak op zich nemen, met prof. dr. Herwi Rikhof als assistent.

-Diaken Henk Degen is bereid  tot de  nieuwe gedelegeerde voor de emeriti benoemd te worden.

-Op dit moment heeft de bisschop nog geen invulling kunnen vinden voor de post van gedelegeerde voor de religieuzen. In nauw overleg met de KNR  komt daar binnenkort ook een gedelegeerde voor. 

-Diaken Tim Bangert blijft  voorlopig beschikbaar als gedelegeerde voor het katholiek onderwijs. In de loop van dit jaar volgt de benoeming van een nieuwe gedelegeerde daar voor.  Bangert blijft gedelegeerde voor het welzijn van allen die in het pastoraat werkzaam zijn.
-Voor huwelijkszaken blijft pastoor Jos Verbraeken als gedelegeerde beschikbaar.
-Mevrouw Ellen Kleinpenning blijft gedelegeerde voor de contacten met het jodendom.
-Voor de oecumenische contacten blijft pastoor Ton Sip de gedelegeerde.
-Deken Theo Lamers blijft beschikbaar als gedelegeerde voor jeugd en jongeren.

* Een gedelegeerde
is geen bestuurslid, maar iemand die namens de bisschop een bepaalde taak verricht.