Bisschop De Korte benoemt nieuwe priesterraad

Printerversie
Gepubliceerd op: 13-05-2017 | Gewijzigd op: 14-05-2017
 Bisschop Gerard de Korte heeft vrijdag 12 mei 2017 de leden van priesterraad benoemd. Die raad is het - volgens kerkelijke regels- adviesorgaan van de bisschop bij het besturen van het bisdom teneinde 'het pastorale welzijn zo goed mogelijk te bevorderen',  zoals het persbericht meldt.

Er zijn ook drie leden uit Den Bosch gekozen: de hulpbisschop mgr. Rob Mutsaerts, pastor Robert van Aken van de parochie Sint Jan  en emeritus vicaris mgr. Jan Schröder.

De leden zijn deels door priesters van het bisdom gekozen, aangevuld met enkele, door mgr. De Korte aangewezen, leden.
.

Het bisdom kent sedert bisschop Jan ter Schure geen lekenraad meer. Die was naast de priesterraad, in september 1968 door mgr. Jan Bluyssen ingesteld om de gelovigen inspraak te geven. Een gevolg van het Tweede Vaticaans Concilie. Ten tijde van dat Concilie waren die inspraakraden als overlegcommissie ! aangewezen.


De raad, waarin drie clerici uit Den Bosch zititing nemen, komt voor het eerst bijeen op  donderdag 1 juni a.s.